20 Tháng Sáu, 2024
Search
Close this search box.

Bảng Giá

membership card

Tài Khoản Miễn Phí

0 đ

Đăng nhập 1 thiết bị
Xem miễn phí bài viết Hình Ảnh Học
Tải sách chẩn đoán hình ảnh 1 sách / ngày
Bình Luận Trao Đổi
vip card

Tài Khoản VIP 1 năm

999.000 đ
0 đ

Đăng nhập 1 thiết bị
Xem miễn phí bài viết Hình Ảnh Học
Tải sách tạp chí không giới hạn
Tải sách chẩn đoán hình ảnh 9 sách / ngày
Tải video bản quyền
Truy cập miễn phí StatDx (*)
Giảm giá khi mua tại cửa hàng online