2 Tháng Mười, 2023

ACTI 2023 – Asian Society of Thoracic Radiology (ASTR)

Hội nghị Quốc Tế

Thông tin sự kiện

Thời gian: 15 Tháng Sáu, 2023
Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc