26 Tháng Mười Một, 2023

Bồi Dưỡng Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh Cơ Bản – Khóa 02

Khoá đào tạo ngắn hạn

Thông tin sự kiện

Thời gian: 1 Tháng Hai, 2023
Địa điểm: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh