20 Tháng Sáu, 2024
Search
Close this search box.

KCR 2023 – Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh Hàn Quốc 2023

Hội nghị Quốc Tế

Thông tin sự kiện

Thời gian: 20 Tháng Chín, 2023
Địa điểm: Seoul, Korea