17 Tháng Năm, 2024
Search
Close this search box.

Volume 16, Issue 1

(Tháng Một 2023)

Danh sách các bài báo

 1. Clinical and Echocardiographic Characteristics of Flow-Based Classification Following Balloon-Expandable Transcatheter Heart Valve in PARTNER Trials
  • Tiếng Việt: Đặc điểm lâm sàng và siêu âm tim của phân loại dựa trên dòng chảy sau van tim transcatheter có thể mở rộng bằng bóng trong & NBSP; Các thử nghiệm đối tác
  • Tác giả: Oludamilola Akinmolayemi, Denizhan Ozdemir, Philippe Pibarot, Yanglu Zhao, … Rebecca T. Hahn
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.05.010
 2. Prosthesis-Patient Mismatch After TAVR: The New Flow of Information
 3. Quantitative Echocardiographic Assessment and Optimal Criteria for Early Intervention in Asymptomatic Tricuspid Regurgitation
  • Tiếng Việt: Đánh giá siêu âm tim định lượng và các tiêu chí tối ưu cho can thiệp sớm vào sự hồi sinh tricuspid không có triệu chứng
  • Tác giả: Emmanuel Akintoye, Tom Kai Ming Wang, Michael Nakhla, Adel Hajj Ali, … Milind Y. Desai
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.08.004
 4. Light Into the Darkness of Tricuspid Regurgitation: Earlier Detection of Patients at Risk by Imaging
  • Tiếng Việt: Ánh sáng vào bóng tối của tricuspid & nbsp; hồi quy: phát hiện sớm hơn bệnh nhân có nguy cơ
  • Tác giả: Mathias Orban, Jörg Hausleiter
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.11.003
 5. Prognostic Value of Right Ventricular Function in Patients With Suspected Myocarditis Undergoing Cardiac Magnetic Resonance
  • Tiếng Việt: Giá trị tiên lượng của chức năng tâm thất phải ở bệnh nhân nghi ngờ viêm cơ tim trải qua cộng hưởng từ tim
  • Tác giả: Benedikt Bernhard, Aaron Schnyder, Davide Garachemani, Kady Fischer, … Christoph Gräni
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.08.011
 6. Difficult and Thin-Walled: The Challenges of Imaging the Right Ventricle for Clinical Decision Making
  • Tiếng Việt: Khó khăn và vách mỏng: Những thách thức của việc chụp ảnh tâm thất phải để ra quyết định lâm sàng
  • Tác giả: Matthias G. Friedrich, Michael Chetrit
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.10.016
 7. Acute Response in the Noninfarcted Myocardium Predicts Long-Term Major Adverse Cardiac Events After STEMI
  • Tiếng Việt: Phản ứng cấp tính trong cơ tim không bị nhiễm trùng dự đoán các sự kiện tim bất lợi chính dài hạn sau STEMI
  • Tác giả: Mayooran Shanmuganathan, Ambra Masi, Matthew K. Burrage, Rafail A. Kotronias, … Vanessa M. Ferreira
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.09.015
 8. Characterization of the Remote Noninfarcted Myocardium by Cardiac Magnetic Resonance for Postinfarction Risk Prediction: Ready for Primetime?
  • Tiếng Việt: Đặc điểm của cơ tim không bị nhiễm trùng từ xa bằng tim & nbsp; cộng hưởng từ tính cho postinfriction & nbsp; dự đoán rủi ro: Sẵn sàng cho thời kỳ nguyên thủy?
  • Tác giả: Ingo Eitel, Thomas Stiermaier
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.11.006
 9. Ischemia With Nonobstructive Coronary Arteries: Insights From the ISCHEMIA Trial
  • Tiếng Việt: Thiếu máu cục bộ với mạch vành không gây bệnh & NBSP; Động mạch: Những hiểu biết sâu sắc từ thử nghiệm thiếu máu cục bộ
  • Tác giả: Harmony R. Reynolds, Ariel Diaz, Derek D. Cyr, Leslee J. Shaw, … David J. Maron
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.06.015
 10. ISCHEMIA Sheds Light on INOCA: Understanding Population Heterogeneity to Inform Prognosis and Guide Management
  • Tiếng Việt: Thiếu máu cục bộ làm sáng tỏ Inoca: Hiểu về sự không đồng nhất dân số để thông báo tiên lượng và quản lý hướng dẫn
  • Tác giả: Jamieson M. Bourque
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.10.012
 11. Subendocardial and Transmural Myocardial Ischemia: Clinical Characteristics, Prevalence, and Outcomes With and Without Revascularization
  • Tiếng Việt: Thiếu máu cơ tim dưới màng cứng và phương pháp truyền máu: Đặc điểm lâm sàng, tỷ lệ lưu hành và kết quả với & NBSP; và & NBSP; không cần tái thông mạch
  • Tác giả: K. Lance Gould, Tung Nguyen, Richard Kirkeeide, Amanda E. Roby, … Nils P. Johnson
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.05.016
 12. Probing the Depths: Subendocardial Ischemia and Clinical Outcomes
 13. Major Global Coronary Artery Calcium Guidelines
  • Tiếng Việt: Nguyên tắc chính của động mạch vành toàn cầu toàn cầu
  • Tác giả: Ilana S. Golub, Orly G. Termeie, Stephanie Kristo, Lucia P. Schroeder, … Matthew J. Budoff
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.06.018
 14. The Inferior Vena Cava–Tricuspid Valve Anatomic Relationship: An Underrecognized Cornerstone for Transcatheter Tricuspid Valve Interventions
 15. Comprehensive Follow-Up Cardiac Magnetic Resonance of Patients With Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries
  • Tiếng Việt: Sự cộng hưởng từ tim theo dõi toàn diện của bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim với các động mạch vành không điều trị
  • Tác giả: Jannike Nickander, Christina Ekenbäck, Stefan Agewall, Elin Bacsovics Brolin, … Peder Sörensson
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.07.021
 16. Coronary Atheroma Regression With Evolocumab in Stable and Unstable Coronary Syndromes
  • Tiếng Việt: Hồi quy xơ vữa mạch vành với evolocumab trong các hội chứng mạch vành ổn định và ổn định
  • Tác giả: Stephen J. Nicholls, Yu Kataoka, Steven E. Nissen, Francesco Prati, … Peter J. Psaltis
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.07.020
 17. Left Ventricular Global Longitudinal Strain and its Prognostic Significance After Kidney Transplantation
  • Tiếng Việt: Chủng dọc toàn cầu thất trái và ý nghĩa tiên lượng của nó sau khi ghép thận
  • Tác giả: Darae Kim, Minjeong Kim, Jae Berm Park, Juhan Lee, … Chi Young Shim
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.07.019
 18. CT-Guided Direct Current Cardioversion for Atrial Arrhythmias During the COVID-19 Pandemic
  • Tiếng Việt: CT-hướng dẫn chuyển đổi tim mạch trực tiếp cho chứng rối loạn nhịp nhĩ trong đại dịch covid-19
  • Tác giả: Mahdi Veillet-Chowdhury, Ghaith Sharaf Dabbagh, Stewart M. Benton, April M. Hill, … C. Anwar A. Chahal
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.08.009
 19. Behind the Age Cutoff in the Chest Pain Guidelines
 20. Is it Too Early to Predict Effective Orifice Area in the TAVR Era?
  • Tiếng Việt: Có quá sớm để dự đoán khu vực lỗ hiệu quả trong kỷ nguyên TAVR không?
  • Tác giả: Pier Pasquale Leone, Min Pu, Azeem Latib, Howard C. Herrmann
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.10.025
 21. The Authors Reply: Is it Too Early to Predict Effective Orifice Area in the Era of TAVR?
  • Tiếng Việt: Các tác giả trả lời: Có quá sớm để dự đoán khu vực lỗ hiệu quả trong kỷ nguyên của & nbsp; TAVR không?
  • Tác giả: Oludamilola Akinmolayemi, Denizhan Ozdemir, Philippe Pibarot, Rebecca T. Hahn
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.11.007
 22. Using CMR Targets of Inflammation to Develop Disease-Modifying Treatment

Các ấn phẩm cùng tổ chức