23 Tháng Sáu, 2024
Search
Close this search box.

Volume 5 Issue 1

(Tháng Một 2023)

Danh sách các bài báo

  1. Volumetric Enhancing Tumor Burden at CT to Predict Survival Outcomes in Patients with Neuroendocrine Liver Metastases after Intra-arterial Treatment
   • Tiếng Việt: Gánh nặng khối u tăng cường thể tích tại CT để dự đoán kết quả sống sót ở bệnh nhân di căn gan thần kinh sau khi điều trị trong động mạch
   • Tác giả: Jessica Assouline, Roberto Cannella, Giorgia Porrello, Louis de Mestier, Marco Dioguardi Burgio, Lucas Raynaud, Olivia Hentic, Jérôme Cros, Lambros Tselikas, Philippe Ruszniewski, … See all authors
   • DOI: https://doi.org/10.1148/rycan.220051
  2. A Multicompartmental Diffusion Model for Improved Assessment of Whole-Body Diffusion-weighted Imaging Data and Evaluation of Prostate Cancer Bone Metastases
   • Tiếng Việt: Một mô hình khuếch tán đa ngăn để cải thiện dữ liệu hình ảnh có trọng lượng khuếch tán toàn thân và đánh giá các di căn xương
    ung thư tuyến tiền liệt
   • Tác giả: Christopher C. Conlin, Christine H. Feng, Leonardino A. Digma, Ana E. Rodríguez-Soto, Joshua M. Kuperman, Rebecca Rakow-Penner, David S. Karow, Nathan S. White, … See all authors
   • DOI: https://doi.org/10.1148/rycan.210115
  3. Next-Generation Diffusion Imaging of Osseous Metastases
  4. Gestational Trophoblastic Neoplasia in a Uterus with Müllerian Duct Anomaly Complicated by Arteriovenous Malformation
   • Tiếng Việt: Neoplasia Trophoblastic trong tử cung với dị thường ống Müllerian phức tạp do dị tật động mạch
   • Tác giả: Anitha Mandava, Meghana Kandati, Veeraiah Koppula
   • DOI: https://doi.org/10.1148/rycan.220133
  5. Osteoradionecrosis of the Skull Base in Nasopharyngeal Carcinoma
   • Tiếng Việt: Xơ xương của cơ sở sọ trong ung thư biểu mô vòm họng
   • Tác giả: Mark J. Greenhill, Shanen P. Jean, Gabriel Duhancioglu, Christopher H. Le, Raza Mushtaq
   • DOI: https://doi.org/10.1148/rycan.220159
  6. First-In-Human Histotripsy Trial for Liver Tumor Treatment: The New Echo Superpower
   • Tiếng Việt: Thử nghiệm histotripripsy đầu tiên cho điều trị khối u gan: Siêu cường Echo mới
   • Tác giả: Kareem Elfatairy
   • DOI: https://doi.org/10.1148/rycan.229026
  7. Metabolic Phenotyping of Prostate Cancer Using Hyperpolarized 13C MRI
   • Tiếng Việt: Kiểu hình trao đổi chất của ung thư tuyến tiền liệt bằng cách sử dụng siêu phân cực 13 c MRI
   • Tác giả: Surrin S. Deen
   • DOI: https://doi.org/10.1148/rycan.239001

Các ấn phẩm cùng tổ chức