20 Tháng Bảy, 2024
Search
Close this search box.

Volume 306, Issue 1

(Tháng Một 2023)

Danh sách các bài báo

 1. Editor’s Note: January 2023
 2. 2022 RSNA Outstanding Researcher
 3. Emerging Technology in Musculoskeletal MRI and CT
 4. Methods for Clinical Evaluation of Artificial Intelligence Algorithms for Medical Diagnosis
  • Tiếng Việt: Phương pháp đánh giá lâm sàng thuật toán trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán y khoa
  • Tác giả: Seong Ho Park, Kyunghwa Han, Hye Young Jang, Ji Eun Park, June-Goo Lee, Dong Wook Kim, Jaesoon Choi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220182
 5. Emerging and Evolving Concepts in Cancer Immunotherapy Imaging
  • Tiếng Việt: Các khái niệm mới nổi và phát triển trong hình ảnh trị liệu miễn dịch ung thư
  • Tác giả: Laurent Dercle, Shawn Sun, Romain-David Seban, Ahmed Mekki, Roger Sun, Lambros Tselikas, Sophie Hans, Alice Bernard-Tessier, Fadila Mihoubi Bouvier, Nicolas Aide, Laetitia Vercellino, Alexia Rivas, Antoine Girard, Fatima-Zohra Mokrane, Guillaume Manson, Roch Houot, Egesta Lopci, Randy Yeh, Samy Ammari, Lawrence H. Schwartz
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.210518
 6. Respiratory Motion Management in Abdominal MRI: Radiology In Training
  • Tiếng Việt: Quản lý chuyển động hô hấp ở MRI bụng: X quang trong đào tạo
  • Tác giả: Pankaj Nepal, Barun Bagga, Li Feng, Hersh Chandarana
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220448
 7. Radiofrequency Ablation for Benign Thyroid Nodules: Radiology In Training
  • Tiếng Việt: Cắt bỏ tần số vô tuyến cho các nốt tuyến giáp lành tính: X quang trong đào tạo
  • Tác giả: Ningcheng Li, Timothy C. Huber
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220116
 8. Top Covers of the Centennial
 9. Radiology 2040
 10. Ossification of Stylohyoid Complex in Eagle Syndrome
 11. High-resolution (7-T) Liver MRI for Pathologic Examination
 12. Idiopathic Mesenteric Phlebosclerosis
 13. Duodenal Brunner Gland Hamartoma
 14. Vasculopathy in Neurofibromatosis Type 1
 15. Antithrombotic Therapy and Hematoma Risk during Image-guided Core-Needle Breast Biopsy
  • Tiếng Việt: Liệu pháp chống huyết khối và nguy cơ khối máu tụ trong sinh thiết ngực lõi hình ảnh
  • Tác giả: Vilert A. Loving, Brian S. Johnston, Denise H. Reddy, Leslie A. Welk, Hannah A. Lawther, Shayna C. Klein, Caroline M. Cranford, R. Christopher Reed, Pooja Rangan, Michael
   F. Morris
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220548
 16. Breast Biopsy and Hematoma Associated with Antithrombotic Therapy
  • Tiếng Việt: Sinh thiết vú và khối máu tụ liên quan đến liệu pháp chống huyết khối
  • Tác giả: Jung Min Chang, Heera Yoen
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221871
 17. Background Parenchymal Enhancement at Postoperative Surveillance Breast MRI: Association with Future Second Breast Cancer Risk
  • Tiếng Việt: Tăng cường nhu mô nền tại MRI vú giám sát sau phẫu thuật: Liên kết với nguy cơ ung thư vú thứ hai trong tương lai
  • Tác giả: Su Hyun Lee, Myoung-jin Jang, Heera Yoen, Youkyoung Lee, Yeon Soo Kim, Ah Reum Park, Su Min Ha, Soo-Yeon Kim, Jung Min Chang, Nariya Cho, Woo Kyung Moon
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220440
 18. Background Parenchymal Enhancement at Breast MRI: More Is Not Better
 19. Performance of Radiologists and Radiographers in Double Reading Mammograms: The UK National Health Service Breast Screening Program
  • Tiếng Việt: Hiệu suất của các bác sĩ X quang và X quang trong chụp quang tuyến vú đôi: Chương trình sàng lọc vú của Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh
  • Tác giả: Yan Chen, Jonathan J. James, Eleni Michalopoulou, Iain T. Darker, Jacquie Jenkins
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.212951
 20. Equalizing the Performance of Radiologists and Physician Extenders in Screening Mammography
  • Tiếng Việt: Cân bằng hiệu suất của các bác sĩ X quang và các bộ mở rộng bác sĩ trong việc sàng lọc chụp nhũ ảnh
  • Tác giả: Regina J. Hooley, Melissa A. Durand
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221960
 21. Myocardial Fibrosis at Cardiac MRI Helps Predict Adverse Clinical Outcome in Patients with Mitral Valve Prolapse
  • Tiếng Việt: Xơ hóa cơ tim ở MRI tim giúp dự đoán kết quả lâm sàng bất lợi ở bệnh nhân tăng sinh van hai lá
  • Tác giả: Stefano Figliozzi, Georgios Georgiopoulos, Pedro M. Lopes, Klemens B. Bauer, Sara Moura-Ferreira, Lara Tondi, Saima Mushtaq, Stefano Censi, Anna Giulia Pavon, Ilaria Bassi, Maria Luz Servato, Arco J. Teske, Federico Biondi, Domenico Filomena, Silvia Pica, Camilla Torlasco, Denisa Muraru, Pierre Monney, Giuseppina Quattrocchi, Viviana Maestrini, Luciano
   Agati, Lorenzo Monti, Patrizia Pedrotti, Bert Vandenberk, Angelo Squeri, Massimo Lombardi, António M. Ferreira, Juerg Schwitter, Giovanni Donato Aquaro, Amedeo Chiribiri, José F. Rodríguez Palomares, Ali Yilmaz, Daniele Andreini, Anca Florian, Tim Leiner, João Abecasis, Luigi Paolo Badano, Jan Bogaert, Pier-Giorgio Masci
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220454
 22. The Risk of Arrhythmic Events in Mitral Valve Prolapse
 23. Deep Learning Detection of Active Pulmonary Tuberculosis at Chest Radiography Matched the Clinical Performance of Radiologists
  • Tiếng Việt: Phát hiện học tập sâu về bệnh lao phổi hoạt động tại X quang ngực phù hợp với hiệu suất lâm sàng của các bác sĩ X quang
  • Tác giả: Sahar Kazemzadeh, Jin Yu, Shahar Jamshy, Rory Pilgrim, Zaid Nabulsi, Christina Chen, Neeral Beladia, Charles Lau, Scott Mayer McKinney, Thad Hughes, Atilla P. Kiraly, Sreenivasa Raju Kalidindi, Monde Muyoyeta, Jameson Malemela, Ting Shih, Greg S. Corrado, Lily Peng, Katherine Chou, Po-Hsuan Cameron Chen, Yun Liu, Krish Eswaran, Daniel Tse, Shravya Shetty, Shruthi Prabhakara
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.212213
 24. Tuberculosis Detection from Chest Radiographs: Stop Training Radiologists Now
 25. Deep Learning–based Detection of Solid and Cystic Pancreatic Neoplasms at Contrast-enhanced CT
  • Tiếng Việt: Học sâu phát hiện dựa trên các khối u tuyến tụy rắn và nang ở CT tăng cường tương phản
  • Tác giả: Hyo Jung Park, Keewon Shin, Myung-Won You, Sung-Gu Kyung, So Yeon Kim, Seong Ho Park, Jae Ho Byun, Namkug Kim, Hyoung Jung Kim
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220171
 26. MR Fingerprinting for Liver Tissue Characterization: A Histopathologic Correlation Study
  • Tiếng Việt: MR vân tay cho đặc tính mô gan: Một nghiên cứu tương quan mô bệnh học
  • Tác giả: Shohei Fujita, Katsuhiro Sano, Gastao Cruz, Yuki Fukumura, Hideo Kawasaki, Issei Fukunaga, Yuichi Morita, Masami Yoneyama, Koji Kamagata, Osamu Abe, Kenichi Ikejima, René
   M. Botnar, Claudia Prieto, Shigeki Aoki
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220736
 27. Artificial Intelligence to Predict Lymph Node Metastasis at CT in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
  • Tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo để dự đoán di căn hạch tại CT trong ung thư biểu mô tuyến tụy
  • Tác giả: Yun Bian, Zhilin Zheng, Xu Fang, Hui Jiang, Mengmeng Zhu, Jieyu Yu, Haiyan Zhao, Ling Zhang, Jiawen Yao, Le Lu, Jianping Lu, Chengwei Shao
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220329
 28. Artificial Intelligence Outperforms Radiologists for Pancreatic Cancer Lymph Node Metastasis Prediction at CT
  • Tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo vượt trội hơn các bác sĩ X quang cho dự đoán di căn hạch ung thư tuyến tụy tại CT
  • Tác giả: Linda C. Chu, Elliot K. Fishman
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222012
 29. Pancreatic Cancer Detection on CT Scans with Deep Learning: A Nationwide Population-based Study
  • Tiếng Việt: Phát hiện ung thư tuyến tụy trên các bản quét CT với học sâu: Một nghiên cứu dựa trên dân số trên toàn quốc
  • Tác giả: Po-Ting Chen, Tinghui Wu, Pochuan Wang, Dawei Chang, Kao-Lang Liu, Ming-Shiang Wu, Holger R. Roth, Po-Chang Lee, Wei-Chih Liao, Weichung Wang
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220152
 30. Deep Learning to Detect Pancreatic Cancer at CT: Artificial Intelligence Living Up to Its Hype
  • Tiếng Việt: Học sâu để phát hiện ung thư tuyến tụy tại CT: Trí tuệ nhân tạo sống theo sự cường điệu của nó
  • Tác giả: Alex M. Aisen, Pedro S. Rodrigues
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222126
 31. Contribution of Dynamic Contrast-enhanced and Diffusion MRI to PI-RADS for Detecting Clinically Significant Prostate Cancer
  • Tiếng Việt: Sự đóng góp của MRI tăng cường tương phản và khuếch tán tương phản động vào PI-RADS để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt có ý nghĩa lâm sàng
  • Tác giả: Anoshirwan Andrej Tavakoli, Thomas Hielscher, Patrick Badura, Magdalena Görtz, Tristan Anselm Kuder, Regula Gnirs, Constantin Schwab, Markus Hohenfellner, Heinz-Peter Schlemmer, David Bonekamp
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.212692
 32. Tumor Physiology and Clinically Significant Prostate Cancer Detection
 33. Photon-counting CT Material Decomposition: Initial Experience in Assessing Adrenal Adenoma
  • Tiếng Việt: Phân hủy vật liệu CT gửi Photon: Kinh nghiệm ban đầu trong việc đánh giá adenoma tuyến thượng thận
  • Tác giả: Simon Lennartz, Denise Schoenbeck, Jan Robert Kröger, Jan Borggrefe, Julius Henning Niehoff
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220919
 34. Photon-counting CT to Virtual Noncontrast CT Images
 35. Time-of-Flight Intracranial MRA at 3 T versus 5 T versus 7 T: Visualization of Distal Small Cerebral Arteries
  • Tiếng Việt: Thời gian bay MRA nội sọ ở mức 3 T so với 5 t so với 7 t: Hình dung của các động mạch não nhỏ ở xa
  • Tác giả: Zhang Shi, Xueying Zhao, Shuo Zhu, Xiyin Miao, Yunfei Zhang, Shihong Han, Bei Wang, Boyu Zhang, Xiaodan Ye, Yongming Dai, Caizhong Chen, Shengxiang Rao, Jiang Lin, Mengsu
   Zeng, He Wang
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220114
 36. The Digital Divide in Radiology: Computer Use for Health Care–related Tasks and Breast Cancer Screening
  • Tiếng Việt: Sự phân chia kỹ thuật số về X quang: Sử dụng máy tính cho các nhiệm vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe và sàng lọc ung thư vú
  • Tác giả: Peter Abraham, Patricia Balthazar, Nicholas James Reid, Efrén J. Flores, Anand K. Narayan
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220796
 37. Synovial Oxygenation at Photoacoustic Imaging to Assess Rheumatoid Arthritis Disease Activity
  • Tiếng Việt: Oxy hoạt dịch tại hình ảnh quang học để đánh giá hoạt động của bệnh viêm khớp dạng thấp
  • Tác giả: Meng Yang, Chenyang Zhao, Ming Wang, Qian Wang, Rui Zhang, Wei Bai, Jian Liu, Shangzhu Zhang, Dong Xu, Sirui Liu, Xuelan Li, Zhenhong Qi, Fang Yang, Lei Zhu, Xujin He, Xinping Tian, Xiaofeng Zeng, Jianchu Li, Yuxin Jiang
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.212257
 38. Photon-counting Detector CT with Deep Learning Noise Reduction to Detect Multiple Myeloma
  • Tiếng Việt: Máy dò điện ảnh CT với việc giảm tiếng ồn học sâu để phát hiện đa u tủy
  • Tác giả: Francis I. Baffour, Nathan R. Huber, Andrea Ferrero, Kishore Rajendran, Katrina N. Glazebrook, Nicholas B. Larson, Shaji Kumar, Joselle M. Cook, Shuai Leng, Elisabeth R. Shanblatt, Cynthia H. McCollough, Joel G. Fletcher
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220311
 39. Relationship of Imaging-guided Corticosteroid Injections to COVID-19 Incidence in the Pandemic Recovery Period
  • Tiếng Việt: Mối quan hệ của tiêm corticosteroid theo hướng hình ảnh với tỷ lệ mắc COVID-19 trong giai đoạn phục hồi đại dịch
  • Tác giả: Joao R. T. Vicentini, Sina Habibollahi, Steven J. Staffa, Frank J. Simeone, Arvin B. Kheterpal, Adam R. Graeber, Miriam A. Bredella, Connie Y. Chang
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220271
 40. Gadolinium Deposition in the Rat Brain Measured with Quantitative MRI versus Elemental Mass Spectrometry
  • Tiếng Việt: Sự lắng đọng gadolinium trong não chuột được đo bằng MRI định lượng so với quang phổ khối nguyên tố
  • Tác giả: Ning Hua, Olga Minaeva, Nicola Lupoli, Erich S. Franz, Xiuping Liu, Juliet A. Moncaster, Katharine J. Babcock, Hernán Jara, Yorghos Tripodis, Ali Guermazi, Jorge A. Soto,
   Stephan W. Anderson, Lee E. Goldstein
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.212171
 41. Chest CT Findings in Hospitalized Patients with SARS-CoV-2: Delta versus Omicron Variants
  • Tiếng Việt: Kết quả CT ngực ở bệnh nhân nhập viện với các biến thể SARS-CoV-2: Delta so với Omicron
  • Tác giả: Soon Ho Yoon, Jong Hyuk Lee, Baek-Nam Kim
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220676
 42. Reduction in Chest CT Severity and Improved Hospital Outcomes in SARS-CoV-2 Omicron Compared with Delta Variant Infection
  • Tiếng Việt: Giảm mức độ nghiêm trọng của CT ngực và kết quả bệnh viện được cải thiện ở SARS-CoV-2 OMICRON
  • Tác giả: Maria T. Tsakok, Robert A. Watson, Shyamal J. Saujani, Mark Kong, Cheng Xie, Heiko Peschl, Louise Wing, Fiona K. MacLeod, Brian Shine, Nicholas P. Talbot, Rachel E. Benamore, David W. Eyre, Fergus Gleeson
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220533
 43. Axillary Lymphadenopathy after Pfizer-BioNTech and Moderna COVID-19 Vaccination: MRI Evaluation
  • Tiếng Việt: Bệnh bạch huyết nách sau khi tiêm vắc-xin Pfizer-Biontech và Moderna Covid-19: Đánh giá MRI
  • Tác giả: Takeharu Yoshikawa, Soichiro Miki, Takahiro Nakao, Saori Koshino, Naoto Hayashi, Osamu Abe
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220814
 44. Prospective Evaluation of Immune Activation Associated with Response to Radioembolization Assessed with PET/CT in Women with Breast Cancer Liver Metastasis
  • Tiếng Việt: Đánh giá triển vọng kích hoạt miễn dịch liên quan đến đáp ứng với phóng xạ được đánh giá bằng PET/CT ở phụ nữ bị ung thư vú di căn
  • Tác giả: Amy R. Deipolyi, C. Bryce Johnson, Christopher C. Riedl, Henry Kunin, Stephen B. Solomon, Rahmi Oklu, Meier Hsu, Chaya S. Moskowitz, Faruk E. Kombak, Umesh Bhanot, Joseph
   P. Erinjeri
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220158
 45. Case 313
 46. Case 309: Autoimmune Glial Fibrillary Acidic Protein Astrocytopathy
  • Tiếng Việt: Trường hợp 309: Bệnh astrocyy Actrocytop Bệnh viện Acridary Fibrillary Acridic Acress
  • Tác giả: Paulo Puac-Polanco, Nader Zakhari, Gerard H. Jansen, Carlos Torres
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.211954
 47. Rat Model of Hepatocellular Carcinoma for Better Understanding Immune Effects of Transarterial Chemoembolization
  • Tiếng Việt: Mô hình chuột của ung thư biểu mô tế bào gan để hiểu rõ hơn về tác dụng miễn dịch của hóa trị xuyên mạch
  • Tác giả: Julien Ghelfi, Thomas Decaens, Zuzana Macek Jilkova
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220179
 48. Toward a One-Stop Shop CT Protocol in Acute Chest Pain Syndrome
  • Tiếng Việt: Hướng tới giao thức CT một cửa trong Hội chứng đau ngực cấp tính
  • Tác giả: Davide Vignale, Anna Palmisano, Caterina Colantoni, Lisa Brunetti, Valeria Nicoletti, Chiara Gnasso, Antonio Esposito
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220844
 49. Restratification of Advanced Hepatocellular Carcinoma to Identify Patients Sensitive to Transarterial Chemoembolization
  • Tiếng Việt: Tái cấu trúc ung thư biểu mô tế bào gan tiến triển để xác định bệnh nhân nhạy cảm với hóa học xuyên qua
  • Tác giả: Lei Duan, Bohan Zhang, Xiaohua Zheng
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221149

Các ấn phẩm cùng tổ chức