19 Tháng Tư, 2024
Search
Close this search box.

Central Nervous System Tumours: Who Classification Of Tumours

WHO Classification of Tumours Editorial Board
English
Loại sách
File PDF

Thông tin sách

  • Nhà xuất bản WHO Classification of Tumours
  • Tác giả WHO Classification of Tumours Editorial Board
  • Chuyên ngành
  • Năm xuất bản 2022
  • Ngôn ngữ English

Tải sách miễn phí

5/5

Mô tả sách

Mục Lục

Tiếng Việt

Khi mua hàng không trực tiếp từ đại lý bán hàng chính thức của WHO, đặc biệt là tại các cửa hàng sách trực tuyến, xin lưu ý rằng hàng giả đã có vấn đề. Chỉ mua từ người bán đã biết, vui lòng liên hệ với người bán để trả lại tiền nếu có vấn đề về chất lượng. khối u của hệ thống thần kinh trung ương được phân loại bởi tổ chức y tế thế giới (who) là khối u của khối u của con người được phân loại trong loạt bài thứ năm của tổ chức y tế thế giới. Bộ sưu tập này (cũng được gọi là Sách xanh của WHO) được coi là tiêu chuẩn vàng trong việc chẩn đoán ung thư, bao gồm sự tổng hợp độc đáo của chẩn đoán bệnh lý mô với bệnh lý số và phân tử. Những tài liệu tham khảo uy tín và ngắn gọn này cung cấp một tiêu chuẩn quốc tế không thể thiếu cho bất kỳ ai tham gia chăm sóc bệnh nhân ung thư hoặc nghiên cứu ung thư, củng cố việc điều trị bệnh nhân cá nhân và nghiên cứu tất cả các khía cạnh của nguyên nhân ung thư, phòng ngừa, điều trị và giáo dục. có gì mới trong phiên bản này? Phiên bản thứ 5 do Ban biên tập phân loại khối u của WHO chỉ đạo sẽ tạo ra một phân loại ung thư đơn lẻ và liên kết, được trình bày trong một tập hợp các khối mô dựa trên các bộ phận giải phẫu (hệ thống tiêu hóa, ngực, mô mềm, xương…) và xây dựng theo một cách có hệ thống, mỗi loại khối u được liệt kê trong một phân loại phân loại: địa điểm, loại, gia đình, loại và loại phụ. Trong mỗi tập, các thực thể bây giờ được liệt kê từ lành tính đến ác tính và được mô tả dưới một tập hợp các tiêu đề cập nhật, bao gồm bệnh tật mô, bệnh tật phân tử chẩn đoán, giai đoạn và các tiêu chuẩn chẩn đoán cơ bản và lý tưởng để dễ đọc. ai nên đọc cuốn sách này? bệnh lý bệnh tật, thần kinh u xạ, bác sĩ ung thư y khoa phóng xạ, bác sĩ giải phẫu thần kinh, bác sĩ ung thư, y tá ung thư, nhà nghiên cứu ung thư, nhà nghiên cứu dịch tễ học, người đăng ký ung thư cuốn sách này được biên soạn bởi 199 tác giả và biên tập viên từ khắp nơi trên thế giới hơn 1. 100 hình ảnh chất lượng cao và hơn 3. 600 tài liệu tham khảo.

Tiếng Anh

****When not purchasing directly from the official sales agents of the WHO, especially at online bookshops, please note that there have been issues with counterfeited copies. Buy only from known sellers and if there are quality issues, please contact the seller for a refund.***** The WHO Classification of Tumours Central Nervous System Tumours is the sixth volume in the 5th edition of the WHO series on the classification of human tumors. This series (also known as the WHO Blue Books) is regarded as the gold standard for the diagnosis of tumors and comprises a unique synthesis of histopathological diagnosis with digital and molecular pathology. These authoritative and concise reference books provide indispensable international standards for anyone involved in the care of patients with cancer or in cancer research, underpinning individual patient treatment as well as research into all aspects of cancer causation, prevention, therapy, and education. What’s new in this edition? The 5th edition, guided by the WHO Classification of Tumours Editorial Board, will establish a single coherent cancer classification presented across a collection of individual volumes organized on the basis of anatomical site (digestive system, breast, soft tissue and bone, etc.) and structured in a systematic manner, with each tumor type listed within a taxonomic classification: site, category, family (class), type, and subtype. In each volume, the entities are now listed from benign to malignant and are described under an updated set of headings, including histopathology, diagnostic molecular pathology, staging, and easy-to-read essential and desirable diagnostic criteria. Who should read this book? Pathologists Neuro-oncologists Neuroradiologists Medical oncologists Radiation oncologists Neurosurgeons Oncology nurses Cancer researchers Epidemiologists Cancer registrars This volume Prepared by 199 authors and editors Contributors from around the world More than 1100 high-quality images More than 3600 references WHO Classification of Tumours Online The content of this renowned classification series is now also available in a convenient digital format by purchasing a subscription directly from IARC here.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sách hay liên quan