19 Tháng Năm, 2024
Search
Close this search box.

Diagnostic Imaging: Pediatrics

A. Carlson Merrow Jr, Michael R. Aquino, Luke L. Linscott, Bernadette L. Koch
English
Loại sách
File PDF

Thông tin sách

  • Nhà xuất bản Elsevier
  • Tác giả A. Carlson Merrow Jr, Michael R. Aquino, Luke L. Linscott, Bernadette L. Koch
  • Chuyên ngành
  • Năm xuất bản 2022
  • Ngôn ngữ English

Tải sách miễn phí

5/5

Mô tả sách

Mục Lục

Tiếng Việt

Cung cấp toàn bộ quang phổ của lĩnh vực thay đổi nhanh này, chẩn đoán hình ảnh: Nhi khoa, phiên bản thứ tư, là một nguồn tài nguyên vô giá cho các bác sĩ chụp X-quang nhi, bác sĩ chụp X-quang chung, và thực tập viên – bất cứ ai cần một tham khảo dễ dàng truy cập, hình ảnh cao cho hình ảnh nhi ngày nay. Tiến sĩ A. Carlson Merrow, Jr. và đội ngũ các chuyên gia được kính trọng của ông cung cấp thông tin cập nhật về những tiến bộ mới nhất về công nghệ hình ảnh và an toàn cho trẻ em để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh tại các điểm chăm sóc. văn bản này được cung cấp đầy đủ các hướng dẫn, miêu tả và tham khảo, làm cho nó trở thành một công cụ học tập hữu ích cũng như tham khảo tiện lợi cho thực hành hàng ngày. Là nguồn cung cấp duy nhất cho các khái niệm và thông tin quan trọng về hình ảnh nhi, bao gồm một loạt các vật liệu mới và tính năng cập nhật nội dung cho hơn 400 chẩn đoán, với hơn 2.500 hình minh họa, bao gồm hình ảnh phóng xạ, hình minh họa đầy màu sắc, ảnh chụp nội soi và ảnh chụp bronchi, ảnh chụp lâm sàng và chức năng hình ảnh bệnh lý tổng thể được cập nhật từ trang bìa sang trang bìa, bao gồm các chi tiết về phân loại bệnh được sửa đổi và các thuật ngữ mới trong thực tiễn tốt nhất. Và làm thế nào những tiến bộ này tiếp tục thay đổi cách các phương pháp hình ảnh nhi sử dụng các đánh dấu, văn bản ngắn gọn và các chương mẫu cao để nhanh chóng hiểu được thông tin cơ bản trong phiên bản eBook nâng cao điểm chăm sóc kèm theo khi mua. Sách điện tử nâng cao của bạn cho phép bạn truy cập vào tất cả các văn bản, biểu đồ và tài liệu tham khảo trong quyển sách từ nhiều thiết bị khác nhau

Tiếng Anh

Covering the entire spectrum of this fast-changing field, Diagnostic Imaging: Pediatrics, fourth edition, is an invaluable resource for pediatric radiologists, general radiologists, and trainees-anyone who requires an easily accessible, highly visual reference on today’s pediatric imaging. Dr. A. Carlson Merrow, Jr., and his team of highly regarded experts provide up-to-date information on recent advances in technology and safety in the imaging of children to help you make informed decisions at the point of care. The text is lavishly illustrated, delineated, and referenced, making it a useful learning tool as well as a handy reference for daily practice. Serves as a one-stop resource for key concepts and information on pediatric imaging, including a wealth of new material and content updates on more than 400 diagnoses Features more than 2,500 illustrations including radiologic images, full-color illustrations, endoscopic and bronchoscopic photographs, clinical photos, and gross pathology images Features updates from cover to cover including specifics from revised disease classifications and new terminology in best practices recommendations for radiologic reporting Reflects evolving imaging technology in conjunction with increased awareness of radiation, contrast, and anesthesia safety in children, and how these advances continue to alter pediatric imaging approaches Uses bulleted, succinct text and highly templated chapters for quick comprehension of essential information at the point of care Enhanced eBook version included with purchase. Your enhanced eBook allows you to access all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sách hay liên quan