23 Tháng Sáu, 2024
Search
Close this search box.

Multi-Detector CT Imaging – Abdomen, Pelvis, And CAD Applications

Luca Saba, Jasjit S. Suri
English
Loại sách
File PDF

Thông tin sách

  • Nhà xuất bản CRC Press
  • Tác giả Luca Saba, Jasjit S. Suri
  • Chuyên ngành
  • Năm xuất bản 2013
  • Ngôn ngữ English

Tải sách miễn phí

5/5

Mô tả sách

Mục Lục

Tiếng Việt

trong 20 năm qua, công nghệ ct đã tăng cường tiềm năng chẩn đoán. Một phần của bộ sưu tập hai tập, bao gồm tất cả các khía cạnh của chụp CT, chụp CT đa cảm biến: bụng, xương chậu và các ứng dụng CAD, bao gồm các chương chuyên môn lâm sàng dễ dàng tìm kiếm, cung cấp thông tin cụ thể mà không cần chỉ mục. tuy nhiên, phạm vi của nó vượt xa những gì” làm thế nào” hoặc khám phá ra bách khoa toàn thư. các tác giả đã nhất trí đưa công nghệ, khám phá lâm sàng, biểu hiện bệnh lý, và ý nghĩa lâm sàng vào thực tiễn. Không nghi ngờ gì, với vai trò quan trọng của CT và sự đổi mới nhanh chóng trong công nghệ máy tính, chức năng và sự phức tạp của hình ảnh CT không ngừng phát triển. Trong khi thông tin về những phát triển này có thể được phân tán trong các tạp chí và các nguồn tài nguyên khác, hai tập tài liệu này cung cấp một tham khảo chính thức, cập nhật và giáo dục, bao gồm toàn bộ phạm vi của CT.

Tiếng Anh

Developments in CT technology during the last 20 years have impressively improved its diagnostic potentialities. Part of a two-volume set that covers all aspects of CT imaging, Multi-Detector CT Imaging: Abdomen, Pelvis, and CAD Applications contains easily searchable clinical specialty chapters that provide specific information without need of an index. The coverage goes far beyond just a “how-to” or an encyclopedia of findings, however. The authors have uniformly put techniques, clinical findings, pathologic disease presentations, and clinical implications in practical perspective. It is no wonder that with the critical role CT plays and the rapid innovations in computer technology that advances in the capabilities and complexity of CT imaging continue to evolve. While information about these developments may be scattered about in journals and other resources, this two-volume set provides an authoritative, up-to-date, and educational reference that covets the entire spectrum of CT.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sách hay liên quan