17 Tháng Tư, 2024
Search
Close this search box.

Volume 42 Issue 7

(Tháng Mười Hai 2022)

Danh sách các bài báo

 1. Congratulations to the 2022 RSNA Outstanding Educator: Dennis M. Balfe, MD
 2. A Note of Thanks
 3. Diagnostic Uncertainty in Radiology: A Perspective for Trainees and Training Programs
  • Tiếng Việt: Sự không chắc chắn chẩn đoán trong X quang: Một viễn cảnh cho các học viên và các chương trình đào tạo
  • Tác giả: Kapil Wattamwar, Tushar Garg, Charles Austin Wheeler, Judah Burns
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220179
 4. Radiology Mentorship in the Age of Social Media
  • Tiếng Việt: Cố vấn X quang trong thời đại truyền thông xã hội
  • Tác giả: Katie S. Traylor, Jean Kimberly P. Rongo, Elizabeth George
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220152
 5. Anti–NMDA-Receptor Encephalitis
  • Tiếng Việt: Viêm não-thụ thể chống NMDA
  • Tác giả: Michail E. Klontzas, Ciléin Kearns, Sara Sheikhbahaei, Patricia Cornejo
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220173
 6. Axillary Lymphadenopathy in the COVID-19 Era: What the Radiologist Needs to Know
  • Tiếng Việt: Bệnh bạch huyết nách trong thời đại Covid-19: Những gì bác sĩ X quang cần biết
  • Tác giả: Meng Zhang, Richard W. Ahn, Jody C. Hayes, Stephen J. Seiler, Ann R. Mootz, Jessica H. Porembka
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220045
 7. Invited Commentary: Evolving Management of COVID-19 Vaccine–related Axillary Adenopathy
 8. Health Disparity and Breast Cancer Outcomes in Asian Women
  • Tiếng Việt: Sự chênh lệch về sức khỏe và kết quả ung thư vú ở phụ nữ châu Á
  • Tác giả: Yiming Gao, Samantha L. Heller
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220074
 9. Invited Commentary: Learning about Breast Cancer Outcomes in Asian Women to Close the Health Equity Gap
  • Tiếng Việt: Bình luận được mời: Tìm hiểu về kết quả ung thư vú ở phụ nữ châu Á để thu hẹp khoảng cách công bằng sức khỏe
  • Tác giả: Jessica W. T. Leung
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220165
 10. Interstitial Lung Abnormalities at CT: Subtypes, Clinical Significance, and Associations with Lung Cancer
  • Tiếng Việt: Bất thường về phổi kẽ tại CT: phân nhóm, ý nghĩa lâm sàng và mối liên hệ với ung thư phổi
  • Tác giả: Akinori Hata, Takuya Hino, Masahiro Yanagawa, Mizuki Nishino, Tomoyuki Hida, Gary M. Hunninghake, Noriyuki Tomiyama, David C. Christiani, Hiroto Hatabu
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220073
 11. Comprehensive Imaging Review of Pleural Fistulas from Diagnosis to Management
  • Tiếng Việt: Đánh giá hình ảnh toàn diện về lỗ rò màng phổi từ chẩn đoán đến quản lý
  • Tác giả: Harit Kapoor, Vaibhav Gulati, Aishwarya Gulati, Achala Donuru, Maansi Parekh
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220083
 12. Imaging of Immune Checkpoint Inhibitor Immunotherapy for Non–Small Cell Lung Cancer
  • Tiếng Việt: Hình ảnh liệu pháp ức chế điểm kiểm tra miễn dịch cho bệnh ung thư phổi tế bào không nhỏ
  • Tác giả: Girish S. Shroff, Chad D. Strange, Jitesh Ahuja, Mehmet Altan, Ajay Sheshadri, Ebru Unlu, Mylene T. Truong, Ioannis Vlahos
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220108
 13. Invited Commentary: Pearls and Pitfalls in Imaging Evaluation of Lung Cancer Immunotherapy
  • Tiếng Việt: Bình luận được mời: Ngọc trai và cạm bẫy trong đánh giá hình ảnh của liệu pháp miễn dịch ung thư phổi
  • Tác giả: Mizuki Nishino
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220170
 14. CT of Sacral Fractures: Classification Systems and Management
  • Tiếng Việt: CT của gãy xương sacral: Hệ thống phân loại và quản lý
  • Tác giả: David Dreizin, Elana B. Smith
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220075
 15. Liver Metastases: Correlation between Imaging Features and Pathomolecular Environments
  • Tiếng Việt: Di căn gan: Mối tương quan giữa các đặc điểm hình ảnh và môi trường bệnh phân tử
  • Tác giả: Kumi Ozaki, Shohei Higuchi, Hirohiko Kimura, Toshifumi Gabata
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220056
 16. Imaging Review of Gastrointestinal Motility Disorders
  • Tiếng Việt: Đánh giá hình ảnh về các rối loạn vận động đường tiêu hóa
  • Tác giả: Avinash K. Nehra, Shannon P. Sheedy, C. Daniel Johnson, Kristina T. Flicek, Sudhakar K. Venkatesh, Jay P. Heiken, Michael L. Wells, Eric C. Ehman, John M. Barlow, Joel G. Fletcher, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220052
 17. Perianal Fistula and Abscess: An Imaging Guide for Beginners
  • Tiếng Việt: Lỗ rò và áp xe perianal: Hướng dẫn hình ảnh cho người mới bắt đầu
  • Tác giả: Natalia Ramírez Pedraza, Aarón Horeb Pérez Segovia, Juan Alberto Garay Mora, Kurt Techawatanaset, Andrew W. Bowman, Miguel Angel
   Cruz Marmolejo, Mónica Chapa Ibargüengoitia, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.210142
 18. Imaging of the Bulbourethral (Cowper) Gland: Abnormalities and Differential Diagnosis
  • Tiếng Việt: Hình ảnh của tuyến Bulbourethral (Cowper): Bất thường và chẩn đoán phân biệt
  • Tác giả: Hiroaki Takahashi, Theodora A. Potretzke, Akira Kawashima, John C. Cheville, Sota Masuoka, Bohyun Kim
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220099
 19. Body MRI: Imaging Protocols, Techniques, and Lessons Learned
  • Tiếng Việt: Cơ thể MRI: Giao thức hình ảnh, kỹ thuật và bài học kinh nghiệm
  • Tác giả: Anup S. Shetty, Tyler J. Fraum, Daniel R. Ludwig, Mark J. Hoegger, Maria Zulfiqar, David H. Ballard, Benjamin S. Strnad, Mohamed
   Z. Rajput, Malak Itani, Reza Salari, Michael H. Lanier, Vincent M. Mellnick
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220025
 20. Invited Commentary: Body MRI—Widespread Adoption through Technologic Innovation
  • Tiếng Việt: Bình luận được mời: Body MRI, việc áp dụng rộng rãi thông qua đổi mới công nghệ
  • Tác giả: Bobby Kalb
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220160
 21. Deadly Fungi: Invasive Fungal Rhinosinusitis in the Head and Neck
  • Tiếng Việt: Nấm chết người: Viêm mũi nấm xâm lấn ở đầu và cổ
  • Tác giả: Mariko Kurokawa, Ryo Kurokawa, Akira Baba, John Kim, Christopher Tournade, Jonathan Mchugh, Jonathan D. Trobe, Ashok Srinivasan,
   Jayapalli Rajiv Bapuraj, Toshio Moritani
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220059
 22. MRI of Borderline Epithelial Ovarian Tumors: Pathologic Correlation and Diagnostic Challenges
  • Tiếng Việt: MRI của khối u buồng trứng biểu mô biên giới: Tương quan bệnh lý và thách thức chẩn đoán
  • Tác giả: Takahiro Tsuboyama, Kazuaki Sato, Takashi Ota, Hideyuki Fukui, Hiromitsu Onishi, Atsushi Nakamoto, Mitsuaki Tatsumi, Noriyuki Tomiyama
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220068
 23. Update on MRI in Evaluation and Treatment of Endometrial Cancer
  • Tiếng Việt: Cập nhật về MRI trong đánh giá và điều trị ung thư nội mạc tử cung
  • Tác giả: Ekta Maheshwari, Stephanie Nougaret, Erica B. Stein, Gaiane M. Rauch, Ken-Pin Hwang, R. Jason Stafford, Ann H. Klopp, Pamela T. Soliman, Katherine E. Maturen, Andrea G. Rockall, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220070
 24. Dynamic Maneuvers: A Useful Augmentation for Pelvic Sonography
  • Tiếng Việt: Các thao tác năng động: Một sự gia tăng hữu ích cho siêu âm thanh vùng chậu
  • Tác giả: Samuel C. Johnson, Faysal A. Saksouk, Patricia Balcacer
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.210119
 25. Systematic Approach to Evaluating Sellar and Suprasellar Lesions in Pediatric Patients
  • Tiếng Việt: Cách tiếp cận có hệ thống để đánh giá tổn thương bán hàng và siêu âm ở bệnh nhân nhi
  • Tác giả: Jennifer Huang, Asha Sarma, Hannah Harmsen, Sumit Pruthi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.210121
 26. Quality Improvement Report: Safety Program for Prevention of Central Line–associated Bloodstream Infections
  • Tiếng Việt: Báo cáo cải thiện chất lượng: Chương trình an toàn để phòng ngừa nhiễm trùng máu liên quan đến dòng trung tâm
  • Tác giả: Ravi Chanthriga Eturajulu, Kwan Hoong Ng, Maw Pin Tan, Mohd Idzwan Zakaria, Karuthan Chinna, Sasheela Ponnampalavanar, Anushya Vijayananthan, Nur Adura Yaakup, Eric Chung
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220035
 27. Imaging Features in the Liver after Stereotactic Body Radiation Therapy
  • Tiếng Việt: Các đặc điểm hình ảnh trong gan sau xạ trị cơ thể lập thể
  • Tác giả: Patrick J. Navin, Michael C. Olson, Mishal Mendiratta-Lala, Christopher L. Hallemeier, Michael S. Torbenson, Sudhakar K. Venkatesh
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220084
 28. Varicose Veins of the Lower Extremity: Doppler US Evaluation Protocols, Patterns, and Pitfalls
  • Tiếng Việt: Các tĩnh mạch giãn tĩnh mạch của cực dưới: Doppler chúng tôi các giao thức đánh giá, mô hình và cạm bẫy
  • Tác giả: Cameron Adler, Abeer Mousa, Annie Rhee, Maitray D. Patel
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220057
 29. Subclavian Artery: Anatomic Review and Imaging Evaluation of Abnormalities
  • Tiếng Việt: Động mạch dưới da: Đánh giá giải phẫu và đánh giá hình ảnh về bất thường
  • Tác giả: Caroline L. Robb, Sanjeev Bhalla, Constantine A. Raptis
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220064
 30. Promoting Surgical Resection through Future Liver Remnant Hypertrophy
  • Tiếng Việt: Thúc đẩy phẫu thuật cắt bỏ qua phì đại còn sót lại ở gan trong tương lai
  • Tác giả: Pouya Entezari, Beau B. Toskich, Edward Kim, Siddharth Padia, Derrick Christopher, Alex Sher, Bartley Thornburg, Elias S. Hohlastos, Riad Salem, Jeremy D. Collins, Robert J. Lewandowski
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220050
 31. Dynamic CT Angiography in Vascular Imaging: Principles and Applications
  • Tiếng Việt: Chụp động mạch CT động trong hình ảnh mạch máu: Nguyên tắc và ứng dụng
  • Tác giả: Prabhakar Shantha Rajiah, Nikkole Weber, Jennifer Loewen, Holly Kasten, Eric Williamson, Alastair Moore, Shuai Leng
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.210177
 32. Rectal Artery Embolization for Hemorrhoidal Disease: Anatomy, Evaluation, and Treatment Techniques
  • Tiếng Việt: Tinh tắc động mạch trực tràng cho bệnh trĩ: giải phẫu, đánh giá và kỹ thuật điều trị
  • Tác giả: Julien Panneau, Diane Mege, Mathieu Di Bisceglie, Julie Duclos, Paul Habert, Axel Bartoli, Vincent Vidal, Farouk Tradi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.229013

Các ấn phẩm cùng tổ chức