18 Tháng Bảy, 2024
Search
Close this search box.

Volume 43 Issue 1

(Tháng Một 2023)

Danh sách các bài báo

 1. RadioGraphics 2023: New Beginnings
 2. A Note of Thanks
 3. Radiology and Advocacy: How Trainees Can Make a Difference
  • Tiếng Việt: X quang và vận động: Làm thế nào các học viên có thể tạo ra sự khác biệt
  • Tác giả: Esther Kim, Tushar Garg, Jolie Jean, Ahmed M. Gabr
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220183
 4. Development of a Computer-Based Radiology Curriculum in Conjunction with Zambia’s First Training Program
  • Tiếng Việt: Phát triển chương trình giảng dạy X quang dựa trên máy tính kết hợp với chương trình đào tạo đầu tiên của Zambia
  • Tác giả: Sarah Mohajeri Moghaddam, Simone Montoya, Daniel Howard, Jennifer Nicholas, Veronica Sunkutu, Solomon Kim, Abhinav Patel, Michael Potchen
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220065
 5. Phosphaturic Mesenchymal Tumor
 6. Pictorial Review of Common and Uncommon Pediatric Breast Lesions
  • Tiếng Việt: Đánh giá bằng hình ảnh về tổn thương vú ở trẻ em thông thường và không phổ biến
  • Tác giả: Laura K. Harper, Curtis L. Simmons, Genevieve A. Woodard, Malvika H. Solanki, Asha A. Bhatt
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220117
 7. New Horizons: Artificial Intelligence for Digital Breast Tomosynthesis
  • Tiếng Việt: Chân trời mới: Trí tuệ nhân tạo cho sự tổng hợp vú kỹ thuật số
  • Tác giả: Julia E. Goldberg, Beatriu Reig, Alana A. Lewin, Yiming Gao, Laura Heacock, Samantha L. Heller, Linda Moy
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220060
 8. Invited Commentary: The Power and Promise of Artificial Intelligence for Digital Breast Tomosynthesis
  • Tiếng Việt: Bình luận được mời: Sức mạnh và lời hứa của trí tuệ nhân tạo cho quá trình tổng hợp vú kỹ thuật số
  • Tác giả: Manisha Bahl
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220162
 9. Imaging of the Pediatric Breast: Review of Normal Development and Spectrum of Disease
  • Tiếng Việt: Hình ảnh vú nhi: Đánh giá sự phát triển bình thường và phổ của bệnh
  • Tác giả: Sonia Phadke, Julie Sogani, Ashishkumar K. Parikh, Christabell C. Ndibe, Adina L. Alazraki, Leann E. Linam, Erica L. Riedesel
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220047
 10. Cardiac Nuclear Medicine: Techniques, Applications, and Imaging Findings
  • Tiếng Việt: Y học hạt nhân tim: Kỹ thuật, ứng dụng và kết quả hình ảnh
  • Tác giả: Ananya Panda, Andrew C. Homb, Patrick Krumm, Konstantin Nikolaou, Steve S. Huang, Wael Jaber, Michael A. Bolen, Prabhakar Shantha Rajiah
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220027
 11. Universal Liver Imaging Lexicon: Imaging Atlas for Research and Clinical Practice
  • Tiếng Việt: Phim về hình ảnh gan phổ quát: Atlas hình ảnh cho nghiên cứu và thực hành lâm sàng
  • Tác giả: Kathryn J. Fowler, Mustafa R. Bashir, David T. Fetzer, Azusa Kitao, Jeong Min Lee, Hanyu Jiang, Ania Z. Kielar, Maxime Ronot, Aya Kamaya, Robert M. Marks, Khaled M. Elsayes, An Tang, Claude B. Sirlin, Victoria Chernyak
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220066
 12. MR Defecating Proctography with Emphasis on Posterior Compartment Disorders
  • Tiếng Việt: Mr đại tiện Proctography với sự nhấn mạnh vào rối loạn khoang sau
  • Tác giả: Jonathan W. Revels, Bahar Mansoori, Shaimaa Fadl, Sherry S. Wang, Michael C. Olson, Shamus K. Moran, Martha F. Terrazas, Joel G. Fletcher, William R. G. Perry, Victoria Chernyak, Achille Mileto
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220119
 13. Urinary Bladder Masses, Rare Subtypes, and Masslike Lesions: Radiologic-Pathologic Correlation
  • Tiếng Việt: Khối lượng bàng quang tiết niệu, phân nhóm hiếm gặp và các tổn thương giống như khối lượng: Tương quan bệnh lý X quang
  • Tác giả: Mark J. Hoegger, Benjamin S. Strnad, David H. Ballard, Cary L. Siegel, Anup S. Shetty, R. Cody Weimholt, Motoyo Yano, Melissa L. Stanton, Vincent M. Mellnick, Akira Kawashima, Maria Zulfiqar
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220034
 14. Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: Role of Imaging in Diagnosis and Management
  • Tiếng Việt: Bệnh thận đa nang chiếm ưu thế tự động: Vai trò của hình ảnh trong chẩn đoán và quản lý
  • Tác giả: Devang Odedra, Sandra Sabongui, Korosh Khalili, Nicola Schieda, York Pei, Satheesh Krishna
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220126
 15. Distal Radioulnar Joint: Normal Anatomy, Imaging of Common Disorders, and Injury Classification
  • Tiếng Việt: Khớp radioulnar xa: Giải phẫu bình thường, hình ảnh các rối loạn thông thường và phân loại chấn thương
  • Tác giả: Dyan V. Flores, Darwin Fernández Umpire, Kawan S. Rakhra, Zaid Jibri, Gonzalo A. Serrano Belmar
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220109
 16. Arterial Spin Labeling: Techniques, Clinical Applications, and Interpretation
  • Tiếng Việt: Ghi nhãn spin động mạch: kỹ thuật, ứng dụng lâm sàng và giải thích
  • Tác giả: Tatiana Iutaka, Marina Bellintani de Freitas, Samir Sari Omar, Felipe Alba Scortegagna, Kambiz Nael, Renato Hoffmann Nunes, Felipe Torres Pacheco, Antônio Carlos Martins Maia Júnior, Lázaro Luís Faria do Amaral, Antônio Jose da Rocha
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220088
 17. Optimizing Imaging of Pediatric Liver Lesions: Guidelines from the Pediatric LI-RADS Working Group
  • Tiếng Việt: Tối ưu hóa hình ảnh của tổn thương gan nhi: Hướng dẫn từ nhóm làm việc Li-Rads nhi khoa
  • Tác giả: Govind B. Chavhan, Gary R. Schooler, Elizabeth R. Tang, Judy H. Squires, Mitchell A. Rees, HaiThuy N. Nguyen, Cara E. Morin, Amy B. Kolbe, Geetika Khanna, Juan C. Infante, Adina L. Alazraki, Alexander J. Towbin
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220043
 18. Invited Commentary: Diagnosis of Pediatric Liver Lesions
  • Tiếng Việt: Bình luận được mời: Chẩn đoán tổn thương gan nhi
  • Tác giả: Rubens Chojniak, Camila Boaventura
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220186
 19. Hepatocellular Carcinoma Supplied by the Inferior Phrenic Artery or Cystic Artery: Anatomic and Technical Considerations
  • Tiếng Việt: Ung thư biểu mô tế bào gan được cung cấp bởi động mạch phrenic kém hoặc động mạch nang: các cân nhắc về giải phẫu và kỹ thuật
  • Tác giả: Hyo-Cheol Kim, Shiro Miyayama, Jin Woo Choi, Gyoung Min Kim, Jin Wook Chung
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220076
 20. Focal Nodular Hyperplasia–like Lesions in Patients with Extrahepatic Portal Vein Obstruction
  • Tiếng Việt: Tăng sản nốt sần khu trú giống như tổn thương ở bệnh nhân bị tắc nghẽn tĩnh mạch cửa ngoài
  • Tác giả: Kumble Seetharama Madhusudhan
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220164
 21. Sedation in Pediatric Imaging
 22. Comprehensive Palliative Musculoskeletal Interventional Radiology Care for Patients with Cancer
  • Tiếng Việt: Chăm sóc cơ quan cơ quan cơ xương giảm nhẹ toàn diện chăm sóc bệnh nhân ung thư
  • Tác giả: Anderanik Tomasian, Dimitrios K. Filippiadis, Sean Tutton, Frédéric Deschamps, Roberto Luigi Cazzato, John D. Prologo, Alexis Kelekis, Jason Levy, Afshin Gangi, Julien Garnon, Jack W. Jennings
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.229014
 23. Deadly Fungi: Invasive Fungal Rhinosinusitis in the Head and Neck
  • Tiếng Việt: Nấm chết người: Viêm mũi nấm xâm lấn ở đầu và cổ
  • Tác giả: Mariko Kurokawa, Ryo Kurokawa, Akira Baba, John Kim, Christopher Tournade, Jonathan Mchugh, Jonathan D. Trobe, Ashok Srinivasan, Jayapalli Rajiv Bapuraj, Toshio Moritani
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.229015

Các ấn phẩm cùng tổ chức