20 Tháng Bảy, 2024
Search
Close this search box.

Volume 43 Issue 2

(Tháng Hai 2023)

Danh sách các bài báo

 1. Valentine’s Day Wishes
 2. Physician Burnout versus Moral Injury and the Importance of Distinguishing Them
  • Tiếng Việt: Bác sĩ kiệt sức so với chấn thương đạo đức và tầm quan trọng của việc phân biệt chúng
  • Tác giả: Sara Sheikhbahaei, Tushar Garg, Christos Georgiades
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220182
 3. Schistosomiasis
 4. Multimodality Imaging Review of HER2-positive Breast Cancer and Response to Neoadjuvant Chemotherapy
  • Tiếng Việt: Đánh giá hình ảnh đa phương thức về ung thư vú dương tính HER2 và đáp ứng với hóa trị liệu tân hóa
  • Tác giả: Leah H. Portnow, Jeanne M. Kochkodan-Self, Amy Maduram, Mirelys Barrios, Allison M. Onken, Xuefei Hong, Elizabeth A. Mittendorf,
   Catherine S. Giess, Sona A. Chikarmane
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220103
 5. Multidisciplinary Approach to Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: Role of Radiologists
  • Tiếng Việt: Phương pháp tiếp cận đa ngành đối với tăng huyết áp huyết khối mãn tính: Vai trò của bác sĩ X quang
  • Tác giả: Lewis D. Hahn, Demosthenes G. Papamatheakis, Timothy M. Fernandes, David S. Poch, Jenny Yang, Jody Shen, Carl K. Hoh, Albert Hsiao, Kim M. Kerr, Victor Pretorius, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220078
 6. Fundamentals of Small Bowel Imaging: What Radiology Residents Should Know
  • Tiếng Việt: Nguyên tắc cơ bản của hình ảnh ruột nhỏ: Những gì cư dân X quang nên biết
  • Tác giả: Anup S. Shetty, Anup Bhattacharya, Katerina Konstantinoff, Scott Wilson-Flewelling, David H. Ballard, Mark J. Hoegger, Malak Itani, Vincent M. Mellnick, Mohamed Z. Rajput, Maria Zulfiqar, Dennis Balfe
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220094
 7. Complications of Mesh Sacrocolpopexy and Rectopexy: Imaging Review
  • Tiếng Việt: Các biến chứng của lưới sacrocolpopexy và trực tràng: Đánh giá hình ảnh
  • Tác giả: Mohamed Amine Haouari, Isabelle Boulay-Coletta, Gaurav Khatri, Caroline Touloupas, Sophie Anglaret, Anne-Marie Tardivel, Sophie Beranger-Gibert, Stephane Silvera, Jerome Loriau, Marc Zins
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220137
 8. Periosteal Pathologic Conditions: Imaging Findings and Pathophysiology
  • Tiếng Việt: Điều kiện bệnh lý bệnh màng phổi: Kết quả hình ảnh và sinh lý bệnh học
  • Tác giả: Hailey Allen, Nicholas C. Barnthouse, Brian Y. Chan
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220120
 9. Benign Bone Tumors: State of the Art in Minimally Invasive Percutaneous Interventions
  • Tiếng Việt: Khối u xương lành tính: Tình trạng của nghệ thuật trong các can thiệp qua da xâm lấn tối thiểu
  • Tác giả: Anderanik Tomasian, Roberto Luigi Cazzato, Karun Sharma, Afshin Gangi, Jack W. Jennings
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220041
 10. Imaging of the Pubic Symphysis: Anatomy and Pathologic Conditions
  • Tiếng Việt: Hình ảnh của giao hưởng mu: Giải phẫu và điều kiện bệnh lý
  • Tác giả: Connie C. So, Lillian S. Niakan, Ricardo D. Garza-Gongora
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220058
 11. Imaging the Cerebral Veins in Pediatric Patients: Beyond Dural Venous Sinus Thrombosis
  • Tiếng Việt: Hình ảnh các tĩnh mạch não ở bệnh nhân nhi: Vượt ra ngoài huyết khối xoang tĩnh mạch
  • Tác giả: Asha Sarma, Dann Martin, Sumit Pruthi, Richard Jones, Stephen B. Little
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220129
 12. US for Evaluation of Acute Abdominal Conditions in Neonates
  • Tiếng Việt: Hoa Kỳ để đánh giá tình trạng bụng cấp tính ở trẻ sơ sinh
  • Tác giả: Emilio J. Inarejos Clemente, Ignasi Barber, María Navallas Irujo, Enrique Ladera, Paulino Sousa, Bárbara Salas, Carmen Virginia Fernández, Javier Rodríguez-Fanjul, Oscar M. Navarro
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220110
 13. How We Got Here: The Legacy of Anti-Black Discrimination in Radiology
  • Tiếng Việt: Làm thế nào chúng ta đến đây: Di sản của sự phân biệt đối xử chống đen trong X quang
  • Tác giả: Julia E. Goldberg, Vinay Prabhu, Paul N. Smereka, Nicole M. Hindman
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220112
 14. Invited Commentary: From Unacceptable to Intolerable
  • Tiếng Việt: Bình luận được mời: từ không thể chấp nhận đến không thể chịu đựng được
  • Tác giả: Jinel A. Scott
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220190
 15. Imaging Care for Transgender and Gender Diverse Patients: Best Practices and Recommendations
  • Tiếng Việt: Chăm sóc hình ảnh cho người chuyển giới và bệnh nhân đa dạng giới: thực hành và khuyến nghị tốt nhất
  • Tác giả: Crysta B. Iv Kyrazis, Erica B. Stein, Evelyn F. Carroll, Halley P. Crissman, Daniel L. Kirkpatrick, Ashish P. Wasnik, Vaz Zavaletta, Katherine E. Maturen
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220124
 16. Invited Commentary: Making Headway in Care Delivery for Transgender Patients in Radiology
  • Tiếng Việt: Bình luận được mời: Thực hiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân chuyển giới trong X quang
  • Tác giả: Justin T. Stowell
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220194
 17. Quality Improvement Report: Improving Pre- and Postprocedure Care Area Workflows at a Busy Urban Academic Hospital Using Lean Management Principles
  • Tiếng Việt: Báo cáo cải thiện chất lượng: Cải thiện quy trình làm việc của khu vực chăm sóc trước và sau sản xuất tại một bệnh viện học thuật đô thị bận rộn bằng cách sử dụng các nguyên tắc quản lý tinh gọn
  • Tác giả: Pratik Rachh, Melissa A. Davis, Marta E. Heilbrun
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220089
 18. Artifacts and Technical Considerations at Contrast-enhanced US
  • Tiếng Việt: Cổ vật và cân nhắc kỹ thuật tại Tương phản với chúng tôi
  • Tác giả: David T. Fetzer, Kanupriya Vijay, Melanie P. Caserta, Amber Patterson-Lachowicz, Nirvikar Dahiya, Shuchi K. Rodgers
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220093
 19. Transarterial Embolization of Pulmonary Sequestration
  • Tiếng Việt: Thuyên tắc transarial của cô lập phổi
  • Tác giả: Akshay Kumar Saxena, Niveditha Naik, Anmol Bhatia, Nidhi Prabhakar, Kushaljit Singh Sodhi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.220204
 20. Universal Liver Imaging Lexicon: Imaging Atlas for Research and Clinical Practice
  • Tiếng Việt: Phim về hình ảnh gan phổ quát: Atlas hình ảnh cho nghiên cứu và thực hành lâm sàng
  • Tác giả: Kathryn J. Fowler, Mustafa R. Bashir, David T. Fetzer, Azusa Kitao, Jeong Min Lee, Hanyu Jiang, Ania Z. Kielar, Maxime Ronot, Aya Kamaya, Robert M. Marks, Khaled M. Elsayes, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/rg.239001

Các ấn phẩm cùng tổ chức