19 Tháng Bảy, 2024
Search
Close this search box.

Volume 5, Issue 2

(Tháng Tư 2023)

Danh sách các bài báo

 1. Truth and Transformation: RSNA’s Journey Toward Equity
  • Tiếng Việt: Sự thật và biến đổi: Hành trình của RSNA hướng tới công bằng
  • Tác giả: Curtis P. Langlotz, Matthew A. Mauro, Umar Mahmood, Jeffrey S. Klein, Carolyn C. Meltzer, Sanjeev Bhalla, Richard E. Heller III, Jinel A. Scott, Adam E. Flanders, Pari V. Pandharipande
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.239001
 2. Myocardial Inflammation at FDG PET/MRI and Clinical Outcomes in Symptomatic and Asymptomatic Participants after COVID-19 Vaccination
  • Tiếng Việt: Viêm cơ tim tại FDG PET/MRI và kết quả lâm sàng ở những người tham gia có triệu chứng và không triệu chứng sau khi tiêm phòng CoVID-19
  • Tác giả: Constantin Arndt Marschner, Paaladinesh Thavendiranathan, Dakota Gustafson, Kathryn L. Howe, Jason E. Fish, Robert M. Iwanochko, Rachel M. Wald, Husam Abdel-Qadir, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220247
 3. Comparison of Biplane Area-Length Method and 3D Volume Quantification by Using Cardiac MRI for Assessment of Left Atrial Volume in Atrial Fibrillation
  • Tiếng Việt: So sánh phương pháp độ dài diện tích biplane và định lượng thể tích 3D bằng cách sử dụng MRI tim để đánh giá thể tích tâm nhĩ trái trong rung tâm nhĩ
  • Tác giả: Anthony Maroun, Justin J. Baraboo, Suvai Gunasekaran, Julia M. Hwang, Sophia Z. Liu, Rod S. Passman, Daniel Kim, Bradley D. Allen, Michael Markl, Maurice Pradella
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220133
 4. Cardiac MRI–derived Extracellular Volume Fraction versus Myocardium-to-Lumen R1 Ratio at Postcontrast T1 Mapping for Detecting Cardiac Amyloidosis
  • Tiếng Việt: Phân số thể tích ngoại bào có nguồn gốc từ MRI của MRI so với tỷ lệ R1 của cơ tim ở T1 T1
  • Tác giả: Masafumi Kidoh, Seitaro Oda, Seiji Takashio, Yawara Kawano, Hidetaka Hayashi, Kosuke Morita, Takafumi Emoto, Shinsuke Shigematsu, Fumihiro Yoshimura, Takeshi Nakaura, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220327
 5. Prognostic Value of Machine Learning–based Time-to-Event Analysis Using Coronary CT Angiography in Patients with Suspected Coronary Artery Disease
  • Tiếng Việt: Giá trị tiên lượng của việc học máy học phân tích thời gian dựa trên sự kiện
  • Tác giả: Maximilian J. Bauer, Nejva Nano, Rafael Adolf, Albrecht Will, Eva Hendrich, Stefan A. Martinoff, Martin Hadamitzky
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220107
 6. MRI Compared with Low-Dose CT for Incidental Lung Nodule Detection in COPD: A Multicenter Trial
  • Tiếng Việt: MRI so với CT liều thấp để phát hiện nốt phổi ngẫu nhiên trong COPD: một thử nghiệm đa trung tâm
  • Tác giả: Qian Li, Lin Zhu, Oyunbileg von Stackelberg, Simon M. F. Triphan, Jürgen Biederer, Oliver Weinheimer, Monika Eichinger, Claus F. Vogelmeier, Rudolf A. Jörres, Hans-Ulrich Kauczor, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220176
 7. Artificial Intelligence Tool for Detection and Worklist Prioritization Reduces Time to Diagnosis of Incidental Pulmonary Embolism at CT
  • Tiếng Việt: Công cụ trí tuệ nhân tạo để phát hiện và ưu tiên danh sách công việc làm giảm thời gian chẩn đoán thuyên tắc phổi ngẫu nhiên tại CT
  • Tác giả: Published Online:Apr 27 2023
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220163
 8. Radiologists’ Imminent Demise at the Hand of Artificial Intelligence: Not Quite Yet!
  • Tiếng Việt: Các bác sĩ X quang, sự sụp đổ sắp xảy ra dưới bàn tay của trí tuệ nhân tạo: Chưa hoàn toàn!
  • Tác giả: Laurens Topff, Erik R. Ranschaert, Annemarieke Bartels-Rutten, Adina Negoita, Renee Menezes, Regina G. H. Beets-Tan, Jacob J. Visser
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.230089
 9. Cost-effectiveness of Follow-up CT for Incidental Ascending Aortic Dilatation
  • Tiếng Việt: Hiệu quả chi phí của CT theo dõi đối với sự giãn nở động mạch chủ tăng dần
  • Tác giả: Brett M. Elicker
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220169
 10. Low Utility of Frequent Imaging Follow-up for Incidental Ascending Aortic Aneurysms
  • Tiếng Việt: Tiện ích thấp của việc theo dõi hình ảnh thường xuyên cho chứng phình động mạch chủ tăng dần
  • Tác giả: Mark M. Hammer, Chung Yin Kong
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.230092
 11. Myocardial Regional Shortening from 4D Cardiac CT Angiography for the Detection of Left Ventricular Segmental Wall Motion Abnormality
  • Tiếng Việt: Rút ngắn khu vực cơ tim từ chụp động mạch CT tim 4D để phát hiện bất thường chuyển động thành tâm thất trái
  • Tác giả: Jody Shen, Dominik Fleischmann
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220134
 12. Immediate and Follow-up Imaging Findings after Cone-Beam CT–guided Transbronchial Lung Cryobiopsy
  • Tiếng Việt: Kết quả hình ảnh ngay lập tức và theo dõi sau khi hình nón CT CT hướng dẫn chuyển hóa phổi chuyển hóa
  • Tác giả: Zhennong Chen, Francisco Contijoch, Andrew M. Kahn, Seth Kligerman, Hari K. Narayan, Ashish Manohar, Elliot McVeigh
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220149
 13. MRI Findings in Desmoplakin-related Arrhythmogenic Left Ventricular Cardiomyopathy in a Pediatric Patient: A Case Report
  • Tiếng Việt: Phát hiện MRI trong bệnh cơ tim thất trái liên quan đến desmoplakin ở bệnh nhân nhi: báo cáo trường hợp
  • Tác giả: Brian P. Pogatchnik, Kai E. Swenson, Duy Kevin Duong, Brian Shaller, Harmeet Bedi, H. Henry Guo
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220209
 14. Mitochondrial Cardiomyopathy: Distinctive Cardiac Phenotype Detected with Cardiovascular MRI
  • Tiếng Việt: Bệnh cơ tim ty thể: kiểu hình tim đặc biệt được phát hiện bằng MRI tim mạch
  • Tác giả: George Morcos, Sudhir Vashist, Recai Aktay
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.230014
 15. Photon-counting Detector CT in Patients Pre- and Post-Transcatheter Aortic Valve Replacement
  • Tiếng Việt: Máy dò điện ảnh CT ở bệnh nhân thay thế van động mạch chủ trước và sau transcatheter
  • Tác giả: Stephan A. C. Schoonvelde, Claudine W. B. Ruijmbeek, Judith M. A. Verhagen, Debby M. E. I. Hellebrekers, Marcel J. M. Kofflard, Michelle Michels, Alexander Hirsch
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220318
 16. Giant Congenital Coronary-Cameral Fistula
  • Tiếng Việt: Lỗ lỗ rò hạt vành nang giòn khổng lồ
  • Tác giả: Judith van der Bie, Simran P. Sharma, Marcel van Straten, Daniel Bosa, Alexander Hirsch, Marcel L. Dijkshoorn, Rik Adrichem, Nicolas M. D. A. van Mieghem, Ricardo P. J. Budde
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220245
 17. Cauliflower Heart: Congenital Submitral Aneurysm
  • Tiếng Việt: Trái tim súp lơ: phình động mạch bẩm sinh
  • Tác giả: Danilo de Oliveira Santana Ramos, Artur Ramos Sarmet dos Santos, André Vaz, Walther Yoshiharu Ishikawa
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220271
 18. Artificial Intelligence–based Text-to-Image Generation of Cardiac CT
  • Tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo dựa trên hình ảnh trên hình ảnh CT
  • Tác giả: Aakash Vijay, Pranav Gupta, Faraz A. Farooqui
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220297
 19. Anterior Subtype of Partial Anomalous Left Pulmonary Artery
  • Tiếng Việt: Phân nhóm trước của động mạch phổi trái dị thường một phần
  • Tác giả: Michelle C. Williams, Steven E. Williams, David E. Newby
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220189
 20. Undifferentiated Cardiac Sarcoma of the Mitral Valve: Multimodal Imaging Assessment
  • Tiếng Việt: Sarcoma tim không phân biệt của van hai lá: Đánh giá hình ảnh đa phương thức
  • Tác giả: Ranish Khawaja, Ashish Chawla, Daniel Vargas
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220291

Các ấn phẩm cùng tổ chức