20 Tháng Sáu, 2024
Search
Close this search box.

Volume 307, Issue 2

(Tháng Tư 2023)

Danh sách các bài báo

 1. Editor’s Recognition Awards
 2. Chronic Pulmonary Manifestations of COVID-19 Infection: Imaging Evaluation
  • Tiếng Việt: Biểu hiện phổi mãn tính của nhiễm trùng covid-19: Đánh giá hình ảnh
  • Tác giả: Mark C. Murphy, Brent P. Little
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222379
 3. ChatGPT and the Future of Medical Writing
 4. Pregnant Pause…Having a Baby during Radiology Residency
 5. ChatGPT and Other Large Language Models Are Double-edged Swords
  • Tiếng Việt: Chats và các mô hình ngôn ngữ lớn khác là những thanh kiếm hai lưỡi
  • Tác giả: Yiqiu Shen, Laura Heacock, Jonathan Elias, Keith D. Hentel, Beatriu Reig, George Shih, Linda Moy
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230163
 6. ChatGPT Is Shaping the Future of Medical Writing But Still Requires Human Judgment
  • Tiếng Việt: Chatgpt đang định hình tương lai của văn bản y tế nhưng vẫn đòi hỏi sự phán xét của con người
  • Tác giả: Felipe C. Kitamura
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230171
 7. Adult-type Aortic Coarctation with Multiple Cardiovascular Anomalies
  • Tiếng Việt: Sự co thắt động mạch chủ kiểu trưởng thành với nhiều dị thường tim mạch
  • Tác giả: Xuehan Hu, Zhidong Yuan
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221882
 8. Intra-Arterial CT Angiography Cinematic Rendering in Peripheral Arterial Disease
  • Tiếng Việt: Kết xuất điện ảnh CT chụp động mạch CT trong động mạch ngoại biên trong bệnh động mạch ngoại biên
  • Tác giả: Fabian Necker, Akira Yamamoto
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221110
 9. Myocardial Tissue Characterization in Danon Disease
 10. Orbital Lipolysis
 11. Cinematic Rendering of Acute Myocardial Infarction
 12. Portal Venous Aneurysm
 13. Hyperrealistic Rendering of Type II Endoleak
 14. Resolution of Nonmass Enhancement Extension to the Nipple at Breast MRI after Neoadjuvant Chemotherapy: Pathologic Response and Feasibility for Nipple-sparing Mastectomy
  • Tiếng Việt: Giải quyết mở rộng tăng cường không đặc biệt đối với núm vú tại MRI vú sau khi hóa trị liệu tân dược: Phản ứng bệnh lý và tính khả thi đối với phẫu thuật cắt bỏ vú
  • Tác giả: Soong June Bae, Sung Gwe Ahn, Eun Ji Park, Na Lae Eun, Jee Hung Kim, Jung Hwan Ji, Yoonwon Kook, Ji Soo Jang, Seung Ho Baek, Yoon Jin Cha, Joon Jeong
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221777
 15. Nipple-sparing Mastectomy in the Era of Neoadjuvant Systemic Therapy: The Accuracy of Preoperative MRI
  • Tiếng Việt: Phẫu thuật cắt bỏ vú trong núm vú trong thời đại trị liệu hệ thống Neoadjuvant: Độ chính xác của MRI trước phẫu thuật
  • Tác giả: Amie Y. Lee
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223297
 16. Myocardial Characterization with Extracellular Volume Mapping with a First-Generation Photon-counting Detector CT with MRI Reference
  • Tiếng Việt: Đặc tính cơ tim với ánh xạ thể tích ngoại bào với máy dò điện thế hệ đầu tiên CT với tham chiếu MRI
  • Tác giả: Gilberto J. Aquino, Jim O’Doherty, U. Joseph Schoepf, Benjamin Ellison, Jordan Byrne, Nicola Fink, Emese Zsarnoczay, Elias V. Wolf, Thomas Allmendinger, Bernhard Schmidt, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222030
 17. A Coronary CT Angiography Radiomics Model to Identify Vulnerable Plaque and Predict Cardiovascular Events
  • Tiếng Việt: Một mô hình phóng xạ mạch máu CT CT để xác định các mảng bám dễ bị tổn thương và dự đoán các sự kiện tim mạch
  • Tác giả: Qian Chen, Tao Pan, Yi Ning Wang, U. Joseph Schoepf, Samuel L. Bidwell, Hongyan Qiao, Yun Feng, Cheng Xu, Hui Xu, Guanghui Xie, Xiaofei Gao, Xin-Wei Tao, Mengjie Lu, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221693
 18. Can Radiomics Help in the Identification of Vulnerable Coronary Plaque?
  • Tiếng Việt: Có thể radiomics có thể giúp xác định mảng vành dễ bị tổn thương không?
  • Tác giả: Carlo N. De Cecco, Marly van Assen
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223342
 19. Prognostic Value of Cardiac MRI and FDG PET in Cardiac Sarcoidosis: A Systematic Review and Meta-Analysis
  • Tiếng Việt: Giá trị tiên lượng của MRI tim và FDG PET trong bệnh sarcoidosis tim: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp
  • Tác giả: Matthew Aitken, Malcolm Davidson, Michael V. Chan, Camila Urzua Fresno, Leon I. Vasquez, Ya R. Huo, Brylie J. McAllister, Jordi Broncano, Paaladinesh Thavendiranathan, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222483
 20. Multicenter Validation of Abbreviated MRI for Detecting Early-Stage Hepatocellular Carcinoma
  • Tiếng Việt: Xác nhận đa trung tâm của MRI viết tắt để phát hiện ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn đầu
  • Tác giả: Takeshi Yokoo, Nobuaki Masaki, Neehar D. Parikh, Barton F. Lane, Ziding Feng, Mishal Mendiratta-Lala, Chee Hwee Lee, Gaurav Khatri, Tracey L. Marsh, Kirti Shetty, Colin T. Dunn, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220917
 21. The Feasibility of Abbreviated MRI for Active Surveillance of Hepatocellular Carcinoma
  • Tiếng Việt: Tính khả thi của MRI viết tắt để giám sát hoạt động ung thư biểu mô tế bào gan
  • Tác giả: Harrison Kim
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223113
 22. Diagnosis of Clinically Significant Portal Hypertension Using CT- and MRI-based Vascular Model
  • Tiếng Việt: Chẩn đoán tăng huyết áp cổng thông tin có ý nghĩa lâm sàng bằng mô hình mạch máu dựa trên CT và MRI
  • Tác giả: Chengyan Wang, Yifei Huang, Changchun Liu, Fuquan Liu, Xumei Hu, Xutong Kuang, Weimin An, Chuan Liu, Yanna Liu, Shanghao Liu, Ruiling He, He Wang, Xiaolong Qi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221648
 23. Image-based Vascular Modeling for Portal Hypertension Diagnosis
  • Tiếng Việt: Mô hình mạch máu dựa trên hình ảnh để chẩn đoán tăng huyết áp cổng thông tin
  • Tác giả: Alejandro Roldán-Alzate, Scott B. Reeder
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223163
 24. VICT2 Trait: Prognostic Alternative to Peritumoral Hepatobiliary Phase Hypointensity in HCC
  • Tiếng Việt: Đặc điểm của Nạn nhân
  • Tác giả: Hanyu Jiang, Hong Wei, Ting Yang, Yun Qin, Yuanan Wu, Weixia Chen, Yujun Shi, Maxime Ronot, Mustafa R. Bashir, Bin Song
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221835
 25. Beyond LI-RADS: Decoding the Prognostic Value of MRI Findings in HCC
 26. Surveillance Imaging with PET/CT and CT and/or MRI for Head and Neck Cancer and Mortality: A Population-based Study
  • Tiếng Việt: Hình ảnh giám sát với PET/CT và CT và/hoặc MRI cho ung thư đầu và cổ và tử vong: Một nghiên cứu dựa trên dân số
  • Tác giả: Yoshimi Anzai, Chun-Pin Chang, Kerry Rowe, John Snyder, Vikrant Deshmukh, Michael Newman, Alison Fraser, Ken Smith, Ankita Date, Carlos Galvao, Marcus Monroe, Mia Hashibe
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.212915
 27. Surveillance Imaging for Head and Neck Cancer: Some Much-needed Proof of Effectiveness
  • Tiếng Việt: Hình ảnh giám sát ung thư đầu và cổ: Một số bằng chứng rất cần thiết về hiệu quả
  • Tác giả: Barton F. Branstetter
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222560
 28. Focused Ultrasound and External Beam Radiation Therapy for Painful Bone Metastases: A Phase II Clinical Trial
  • Tiếng Việt: Siêu âm tập trung và xạ trị chùm tia ngoài cho di căn xương đau: Một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II
  • Tác giả: Alessandro Napoli, Alessandro De Maio, Giulia Alfieri, Chiara Gasperini, Roberto Scipione, Laura Campanacci, Giambattista Siepe, Francesca De Felice, Benedetta Siniscalchi, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.211857
 29. Radiation Therapy Castle Under Siege: Will It Hold or Fold?
 30. Clinical Application of Ultrahigh-Field-Strength Wrist MRI: A Multireader 3-T and 7-T Comparison Study
  • Tiếng Việt: Ứng dụng lâm sàng của MRI cổ tay cực cao
  • Tác giả: Rafael Heiss, Marc-André Weber, Eva Balbach, Rainer Schmitt, Christoph Rehnitz, Azien Laqmani, Andreas Sternberg, Jutta J. Ellermann, Armin M. Nagel, Mark E. Ladd, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220753
 31. Deep Learning Reconstruction Enables Prospectively Accelerated Clinical Knee MRI
  • Tiếng Việt: Tái thiết học tập sâu cho phép tăng tốc đầu gối lâm sàng có triển vọng
  • Tác giả: Patricia M. Johnson, Dana J. Lin, Jure Zbontar, C. Lawrence Zitnick, Anuroop Sriram, Matthew Muckley, James S. Babb, Mitchell Kline, Gina Ciavarra, Erin Alaia, Mohammad Samim, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220425
 32. The Role of Speed and Possible Implications
 33. MRI Quantification of Cortical Bone Porosity, Mineralization, and Morphologic Structure in Postmenopausal Osteoporosis
  • Tiếng Việt: Định lượng MRI của độ xốp xương vỏ não, khoáng hóa và cấu trúc hình thái học trong bệnh loãng xương sau mãn kinh
  • Tác giả: Brandon C. Jones, Hyunyeol Lee, Cheng-Chieh Cheng, Mona al Mukaddam, Hee Kwon Song, Peter J. Snyder, Nada Kamona, Chamith S. Rajapakse, Felix W. Wehrli
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221810
 34. Advances and Shortfalls in MRI Evaluation of Osteoporosis
 35. High-Resolution Motion-corrected 7.0-T MRI to Derive Morphologic Measures from the Human Cerebellum in Vivo
  • Tiếng Việt: MRI 7,0-T được điều chỉnh chuyển động có độ phân giải cao để lấy các biện pháp hình thái từ tiểu não người in vivo
  • Tác giả: Nikos Priovoulos, Mads Andersen, Serge O. Dumoulin, Vincent O. Boer, Wietske van der Zwaag
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220989
 36. High-Resolution MRI of the Cerebellum at 7.0 T
 37. Focused Ultrasound–mediated Liquid Biopsy in a Tauopathy Mouse Model
  • Tiếng Việt: Sinh thiết chất lỏng qua trung gian siêu âm tập trung trong mô hình chuột Tauopathy
  • Tác giả: Christopher Pham Pacia, Jinyun Yuan, Yimei Yue, Eric C. Leuthardt, Tammie L. S. Benzinger, Arash Nazeri, Hong Chen
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220869
 38. Sonobiopsy for Neurodegenerative Diseases: At the Intersection of Diagnostic and Therapeutic US
  • Tiếng Việt: Sonobiopsy cho các bệnh thoái hóa thần kinh: Tại giao điểm của chẩn đoán và điều trị chúng tôi
  • Tác giả: J. Brian Fowlkes
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230047
 39. Multicenter Evaluation of AI-generated DIR and PSIR for Cortical and Juxtacortical Multiple Sclerosis Lesion Detection
  • Tiếng Việt: Đánh giá đa trung tâm của DIR và PSIR do AI tạo ra đối với phát hiện tổn thương đa xơ cứng vỏ não và khớp nối
  • Tác giả: Piet M. Bouman, Samantha Noteboom, Fernando A. Nobrega Santos, Erin S. Beck, Gregory Bliault, Marco Castellaro, Massimiliano Calabrese, Declan T. Chard, Paul Eichinger, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221425
 40. Spinning Gold out of Straw: Using Modern AI Methods to Create Sequences for Cortical and Juxtacortical Multiple Sclerosis Lesion Detection When Only Conventional Imaging Is Available
  • Tiếng Việt: Quay vàng ra khỏi rơm: Sử dụng các phương pháp AI hiện đại để tạo ra các trình tự cho phát hiện tổn thương đa xơ cứng vỏ não và juxtacortical khi chỉ có hình ảnh thông thường có sẵn
  • Tác giả: Robert Zivadinov, Michael G. Dwyer
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223244
 41. Thrombectomy versus Medical Management for Isolated Anterior Cerebral Artery Stroke: An International Multicenter Registry Study
  • Tiếng Việt: Phẫu thuật cắt bỏ huyết khối so với quản lý y tế cho đột quỵ động mạch não trước bị cô lập: Một nghiên cứu đăng ký đa trung tâm quốc tế
  • Tác giả: Lukas Meyer, Paul Stracke, Gabriel Broocks, Mohamed Elsharkawy, Peter Sporns, Eike I. Piechowiak, Johannes Kaesmacher, Christian Maegerlein, Moritz Roman Hernandez Petzsche, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220229
 42. Thrombectomy as a Safe and Feasible Option for the Treatment of Isolated Anterior Cerebral Artery Occlusion Stroke
  • Tiếng Việt: Phẫu thuật cắt bỏ huyết khối như một lựa chọn an toàn và khả thi để điều trị đột quỵ động mạch não trước bị cô lập
  • Tác giả: Published Online:Feb 14 2023
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230031
 43. MRI-visible Perivascular Spaces in the Neonatal Brain
 44. Unraveling the Mystery of the Perivascular Spaces and Glymphatic System of the Neonatal Central Nervous System
  • Tiếng Việt: Làm sáng tỏ bí ẩn của các không gian quanh mạch máu và hệ thống glymphatic của hệ thần kinh trung ương sơ sinh
  • Tác giả: Jee Young Kim, Yoonho Nam, Sumin Kim, Na-Young Shin, Hyun Gi Kim
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223009
 45. 18F-FDG PET/MRI in Detection of Pulmonary Malignancies: A Systematic Review and Meta-Analysis
  • Tiếng Việt: 18 F-FDG PET/MRI trong việc phát hiện các khối u ác tính phổi: Đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp
  • Tác giả: Thierry A. G. M. Huisman
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221598
 46. AI Improves Nodule Detection on Chest Radiographs in a Health Screening Population: A Randomized Controlled Trial
  • Tiếng Việt: AI cải thiện phát hiện nốt trên X quang ngực trong quần thể sàng lọc sức khỏe: Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát
  • Tác giả: Seyed Ali Mirshahvalad, Ur Metser, Adriano Basso Dias, Claudia Ortega, Jonathan Yeung, Patrick Veit-Haibach
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221894
 47. AI Nodule Detection on Chest Radiographs Using Randomized Controlled Data: The Effect on Clinical Practice
  • Tiếng Việt: Phát hiện nốt AI trên X quang ngực bằng cách sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên có kiểm soát: ảnh hưởng đến thực hành lâm sàng
  • Tác giả: Ju Gang Nam, Eui Jin Hwang, Jayoun Kim, Nanhee Park, Eun Hee Lee, Hyun Jin Kim, Miyeon Nam, Jong Hyuk Lee, Chang Min Park, Jin Mo Goo
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223186
 48. Deep Learning–based Approach to Predict Pulmonary Function at Chest CT
  • Tiếng Việt: Phương pháp tiếp cận dựa trên học tập sâu để dự đoán chức năng phổi tại CT ngực
  • Tác giả: William F. Auffermann
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221488
 49. Postacute COVID-19 Syndrome: 129Xe MRI Ventilation Defects and Respiratory Outcomes 1 Year Later
  • Tiếng Việt: Hội chứng Postacute Covid-19: 129 XE khiếm khuyết thông khí MRI và kết quả hô hấp 1 năm sau
  • Tác giả: Hyunjung Park, Jihye Yun, Sang Min Lee, Hye Jeon Hwang, Joon Beom Seo, Young Ju Jung, Jeongeun Hwang, Se Hee Lee, Sei Won Lee, Namkug Kim
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222557
 50. Ventilation Defects at 129Xe MRI in Postacute COVID-19 Syndrome: Back to Normal after 1 Year?
  • Tiếng Việt: Các khiếm khuyết thông gió tại 129 XE MRI trong hội chứng Covid-19 sau khi trở lại bình thường sau 1 năm?
  • Tác giả: Harkiran K. Kooner, Marrissa J. McIntosh, Alexander M. Matheson, Mohammed Abdelrazek, Mitchell S. Albert, Inderdeep Dhaliwal, Miranda Kirby, Alexei Ouriadov, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230113
 51. Longitudinal Assessment of Chest CT Findings and Pulmonary Function after COVID-19 Infection
  • Tiếng Việt: Đánh giá theo chiều dọc của kết quả CT ngực và chức năng phổi sau khi nhiễm Covid-19
  • Tác giả: Jens Vogel-Claussen
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222888
 52. Radiologic Findings after COVID-19 and the Correlation with Lung Function
  • Tiếng Việt: Kết quả X quang sau Covid-19 và mối tương quan với chức năng phổi
  • Tác giả: Xiaoyu Han, Lu Chen, Yanqing Fan, Osamah Alwalid, Xi Jia, Yuting Zheng, Jie Liu, Yumin Li, Yukun Cao, Jin Gu, Jia Liu, Chuansheng Zheng, Qing Ye, Heshui Shi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230221
 53. Reliability and Management Outcomes Following a Percutaneous Biopsy Diagnosis of Oncocytoma: A 15-year Retrospective Analysis
  • Tiếng Việt: Độ tin cậy và kết quả quản lý sau chẩn đoán sinh thiết qua da của bệnh ung thư: phân tích hồi cứu 15 năm
  • Tác giả: Edwin J. R. van Beek
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221156
 54. Separating the Benign from the Deadly: Active Surveillance of Oncocytoma after Biopsy
  • Tiếng Việt: Tách biệt lành với sự chết chóc: Giám sát hoạt động của bệnh ung thư sau khi sinh thiết
  • Tác giả: Jessie L. Chai, Raquel O. Alencar, Michelle S. Hirsch, Sharath Bhagavatula, Camden P. Bay, Stephanie Siegmund, Steven L. Chang, Stuart G. Silverman
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223108
 55. Ablative Margins of Colorectal Liver Metastases Using Deformable CT Image Registration and Autosegmentation
  • Tiếng Việt: Biên độ ăn mòn của di căn gan đại trực tràng bằng cách sử dụng đăng ký hình ảnh CT biến dạng và sự tự động
  • Tác giả: Mark E. Lockhart
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221373
 56. Automated Segmentation of CT-guided Ablation Margins in Colorectal Liver Metastases: How We Move Forward to a Standardization of Ablation Zone Assessment
  • Tiếng Việt: Phân đoạn tự động của lề cắt bỏ theo hướng dẫn CT trong di căn gan đại trực tràng: Cách chúng ta tiến lên phía trước để tiêu chuẩn hóa đánh giá vùng cắt bỏ
  • Tác giả: Yuan-Mao Lin, Iwan Paolucci, Caleb S. O’Connor, Brian M. Anderson, Bastien Rigaud, Bryan M. Fellman, Kyle A. Jones, Kristy K. Brock, Bruno C. Odisio
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223276

Các ấn phẩm cùng tổ chức