20 Tháng Sáu, 2024
Search
Close this search box.

Volume 307, Issue 3

(Tháng Năm 2023)

Danh sách các bài báo

 1. Truth and Transformation: RSNA’s Journey Toward Equity
  • Tiếng Việt: Sự thật và biến đổi: Hành trình của RSNA hướng tới công bằng
  • Tác giả: Curtis P. Langlotz, Matthew A. Mauro, Umar Mahmood, Jeffrey S. Klein, Carolyn C. Meltzer, Sanjeev Bhalla, Richard E. Heller III, Jinel A. Scott, Adam E. Flanders, Pari V. Pandharipande
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.239008
 2. Imaging to Predict Prognosis in Hepatocellular Carcinoma: Current and Future Perspectives
  • Tiếng Việt: Hình ảnh để dự đoán tiên lượng trong ung thư biểu mô tế bào gan: Quan điểm hiện tại và tương lai
  • Tác giả: Maxime Ronot, Victoria Chernyak, Adam Burgoyne, Jeremy Chang, Hanyu Jiang, Mustafa Bashir, Kathryn J. Fowler
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221429
 3. Hepatocellular Carcinoma: It Is Time to Focus on Prognosis
  • Tiếng Việt: Ung thư biểu mô tế bào gan: Đã đến lúc tập trung vào tiên lượng
  • Tác giả: Kathryn J. Fowler, Victoria Chernyak, Maxime Ronot, Valerie Vilgrain, Azusa Kitao, Jeong Min Lee, Utaroh Motosugi, Bin Song, Hanyu Jiang, Claude B. Sirlin, Mustafa R. Bashir
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220884
 4. Evolving Developments in Cardiac CT
 5. Cardiac MRI: State of the Art
 6. Imaging and Interventions for Lymphatic and Lymphatic-related Disorders
  • Tiếng Việt: Hình ảnh và can thiệp cho các rối loạn bạch huyết và bạch huyết liên quan đến bạch huyết
  • Tác giả: Jamaal Benjamin, Cathal O’Leary, Saebeom Hur, Alexey Gurevich, Willemijn M. Klein, Maxim Itkin
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220231
 7. How to Critically Appraise and Interpret Systematic Reviews and Meta-Analyses of Diagnostic Accuracy: A User Guide
  • Tiếng Việt: Cách đánh giá và giải thích các đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp về độ chính xác chẩn đoán: Hướng dẫn sử dụng
  • Tác giả: Robert A. Frank, Jean-Paul Salameh, Nayaar Islam, Bada Yang, Mohammad Hassan Murad, Reem Mustafa, Mariska Leeflang, Patrick M. Bossuyt, Yemisi Takwoingi, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221437
 8. Cardiac Imaging 2040
 9. Future Trends in CT for Coronary Artery Disease: From Diagnosis to Prevention
  • Tiếng Việt: Xu hướng tương lai trong CT cho bệnh động mạch vành: Từ chẩn đoán đến phòng ngừa
  • Tác giả: Rozemarijn Vliegenthart
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.223285
 10. Detecting Common Sources of AI Bias: Questions to Ask When Procuring an AI Solution
  • Tiếng Việt: Phát hiện các nguồn thông thường của sai lệch AI: Các câu hỏi cần hỏi khi mua giải pháp AI
  • Tác giả: Ali S. Tejani, Tara A. Retson, Linda Moy, Tessa S. Cook
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230580
 11. Dermatomyositis-associated Calcinosis Cutis on Digital Breast Tomosynthesis
 12. Total Anomalous Pulmonary Venous Return
 13. Castleman Disease with Retroperitoneal Manifestation and Kidney Displacement
 14. Carotid Artery Thrombus in Antiphospholipid Antibody Syndrome
 15. Diffusion Tensor Imaging of Ulnar Neuropathy Caused by an Accessory Anconeus Muscle
  • Tiếng Việt: Hình ảnh kéo căng khuếch tán của bệnh lý thần kinh ulnar gây ra bởi một cơ phụ kiện anconeus
  • Tác giả: Teodoro Martín-Noguerol, Antonio Luna
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221854
 16. Three-dimensional Visualization in Diagnostic Imaging: A Renaissance in Radiology
 17. Mammographic Screening in Routine Practice: Multisite Study of Digital Breast Tomosynthesis and Digital Mammography Screenings
  • Tiếng Việt: Sàng lọc chụp nhũ ảnh trong thực hành thông thường: Nghiên cứu đa nhóm về quá trình sinh tổng hợp vú kỹ thuật số và sàng lọc chụp nhũ ảnh kỹ thuật số
  • Tác giả: Emily F. Conant, Melinda M. Talley, Chirag R. Parghi, Bryant C. Sheh, Su-Ying Liang, Scott Pohlman, Amey Rane, Yoojin Jung, Lauren A. S. Stevens, Jessica K. Paulus, Nila Alsheik
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221571
 18. Breast Cancer Screening with Digital Breast Tomosynthesis Improves Performance of Mammography Screening
  • Tiếng Việt: Sàng lọc ung thư vú với sự tổng hợp toàn bộ vú giúp cải thiện hiệu suất sàng lọc chụp nhũ ảnh
  • Tác giả: Min Sun Bae, Bo Kyoung Seo
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230306
 19. Using Machine Learning to Reduce the Need for Contrast Agents in Breast MRI through Synthetic Images
  • Tiếng Việt: Sử dụng học máy để giảm nhu cầu về các tác nhân tương phản trong MRI vú thông qua hình ảnh tổng hợp
  • Tác giả: Gustav Müller-Franzes, Luisa Huck, Soroosh Tayebi Arasteh, Firas Khader, Tianyu Han, Volkmar Schulz, Ebba Dethlefsen, Jakob Nikolas Kather, Sven Nebelung, Teresa Nolte, Christiane Kuhl, Daniel Truhn
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222211
 20. The Quest to Reduce the Use of Gadolinium-based Contrast Agents: AI May Provide a Solution
  • Tiếng Việt: Nhiệm vụ để giảm việc sử dụng các chất tương phản dựa trên gadolinium: AI có thể cung cấp một giải pháp
  • Tác giả: Manisha Bahl
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230325
 21. Cardiac MRI to Predict Sudden Cardiac Death Risk in Dilated Cardiomyopathy
  • Tiếng Việt: MRI tim để dự đoán nguy cơ tử vong do tim đột ngột trong bệnh cơ tim bị giãn
  • Tác giả: Yangjie Li, Yuanwei Xu, Weihao Li, Jiajun Guo, Ke Wan, Jie Wang, Ziqian Xu, Yuchi Han, Jiayu Sun, Yucheng Chen
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222552
 22. Myocardial T1 Mapping to Identify Risk of Sudden Death in Heart Failure
 23. AI Cardiac MRI Scar Analysis Aids Prediction of Major Arrhythmic Events in the Multicenter DERIVATE Registry
  • Tiếng Việt: Phân tích sẹo MRI AI AI AIDS Dự đoán các sự kiện rối loạn nhịp chính trong sổ đăng ký dẫn xuất đa trung tâm
  • Tác giả: Fahime Ghanbari, Thomas Joyce, Valentina Lorenzoni, Andrea I. Guaricci, Anna-Giulia Pavon, Laura Fusini, Daniele Andreini, Mark G. Rabbat, Giovanni Donato Aquaro, Raffaele Abete, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222239
 24. Added Value of Pelvic CT after Treatment of HCC
 25. Evaluation of Intestinal Fibrosis with 68Ga-FAPI PET/MR Enterography in Crohn Disease
  • Tiếng Việt: Đánh giá xơ hóa ruột với 68 Ga-fapi PET/MR Enterography trong bệnh Crohn
  • Tác giả: Martina Scharitzer, Andrea Macher-Beer, Thomas Mang, Lukas W. Unger, Alexander Haug, Walter Reinisch, Michael Weber, Thomas Nakuz, Lukas Nics, Marcus Hacker, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222389
 26. Imaging Intestinal Fibrosis with 68Ga-FAPI PET/MRE: A Promising Tool for the Assessment of Crohn Disease Strictures?
  • Tiếng Việt: Hình ảnh xơ hóa đường ruột với 68 Ga-fapi PET/MRE: Một công cụ đầy hứa hẹn để đánh giá bệnh Crohn bị hạn chế?
  • Tác giả: Aileen O’Shea
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230130
 27. Simultaneous T1, T2, and T2* Mapping of Carotid Plaque: The SIMPLE* Technique
  • Tiếng Việt: Đồng thời T1, T2 và T2* ánh xạ mảng bám động mạch cảnh: kỹ thuật đơn giản*
  • Tác giả: Yajie Wang, Xiaoming Liu, Jing Wang, Yishi Wang, Haikun Qi, Xiangchuang Kong, Dingxi Liu, Jia Liu, Hanpei Zheng, Fu Xiong, Lan Zhang, Xiaona Fu, Xinli Zhang, Rui Guo, Huiyu Qiao, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222061
 28. Deep Learning for Head and Neck CT Angiography: Stenosis and Plaque Classification
  • Tiếng Việt: Học sâu cho chụp động mạch CT đầu và cổ: hẹp và phân loại mảng bám
  • Tác giả: Fan Fu, Yi Shan, Guang Yang, Chao Zheng, Miao Zhang, Dongdong Rong, Ximing Wang, Jie Lu
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220996
 29. The Impact of Extreme Neighborhood Socioeconomic Deprivation on Access to American College of Radiology–accredited Advanced Imaging Facilities
  • Tiếng Việt: Tác động của sự thiếu hụt kinh tế xã hội khu vực cực đoan đối với việc tiếp cận với Đại học X quang Hoa Kỳ
  • Tác giả: Oyinloye Jose, Elizabeth M. Stoeckl, Randy C. Miles, Victoria L. Mango, Nicholas J. Reid, Amelia S. B. Wagner, Ian A. Weissman, Efren J. Flores, Alexander Morla, Anand K. Narayan
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222182
 30. FDG PET/CT Prognostic Markers in Patients with Advanced Melanoma Treated with Ipilimumab and Nivolumab
  • Tiếng Việt: Các dấu hiệu tiên lượng FDG PET/CT ở bệnh nhân mắc u ác tính tiến triển được điều trị bằng ipilimumab và nivolumab
  • Tác giả: Amir Iravani, Roslyn Wallace, Serigne N. Lo, Anna Galligan, Alison M. Weppler, Rodney J. Hicks, Shahneen Sandhu
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221180
 31. 68Ga-FAPI PET/CT for Rheumatoid Arthritis: A Prospective Study
  • Tiếng Việt: 68 Ga-Fapi PET/CT cho viêm khớp dạng thấp:
  • Tác giả: Yaping Luo, Qingqing Pan, Ziyue Zhou, Min Li, Yanping Wei, Xu Jiang, Huaxia Yang, Fang Li
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222052
 32. Inflammation: All Living Things Have an Immune System
 33. Assessment of Extracellular Volume Fraction in Becker Muscular Dystrophy by Using MR Fingerprinting
  • Tiếng Việt: Đánh giá phần thể tích ngoại bào trong chứng loạn dưỡng cơ Becker bằng cách sử dụng dấu vân tay MR
  • Tác giả: Benjamin Marty, Pierre-Yves Baudin, Ericky Caldas de Almeida Araujo, Yves Fromes, Karim Wahbi, Harmen Reyngoudt
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221115
 34. Percutaneous Ablation, Osteoplasty, Reinforcement, and Internal Fixation for Pain and Ambulatory Function in Periacetabular Osteolytic Malignancies
  • Tiếng Việt: Cắt bỏ qua da, xương khớp, củng cố và cố định bên trong cho đau và chức năng cấp cứu trong các khối u ác tính hóa xương periacetabular
  • Tác giả: Christopher M. Dussik, Courtney Toombs, Kareme D. Alder, Kristin E. Yu, Elisa R. Berson, Izuchukwu K. Ibe, Fangyong Li, Dieter M. Lindskog, Gary E. Friedlaender, Igor Latich, Francis Y. Lee
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221401
 35. Acetazolamide-augmented BOLD MRI to Assess Whole-Brain Cerebrovascular Reactivity in Chronic Steno-occlusive Disease Using Principal Component Analysis
  • Tiếng Việt: MRI đậm được acetazolamide acetazolamide để đánh giá khả năng phản ứng mạch máu não toàn bộ trong bệnh Steno-Occlusive mãn tính bằng cách sử dụng phân tích thành phần chính
  • Tác giả: Siddhant Dogra, Xiuyuan Wang, Alejandro Gupta, Jelle Veraart, Koto Ishida, Deqiang Qiu, Seena Dehkharghani
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221473
 36. Normative Cerebral Hemodynamics in Middle-aged and Older Adults Using 4D Flow MRI: Initial Analysis of Vascular Aging
  • Tiếng Việt: Huyết động học não quy chuẩn ở người trung niên và người lớn tuổi sử dụng dòng chảy 4D MRI: Phân tích ban đầu về lão hóa mạch máu
  • Tác giả: Grant S. Roberts, Anthony Peret, Erin M. Jonaitis, Rebecca L. Koscik, Carson A. Hoffman, Leonardo A. Rivera-Rivera, Karly A. Cody, Howard A. Rowley, Sterling C. Johnson, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222685
 37. Comprehensive Atlases of Intracranial Blood Flow Rates: A Hard Nut Finally Cracks?
  • Tiếng Việt: Các tập hợp toàn diện của tốc độ lưu lượng máu nội sọ: Một loại hạt cứng cuối cùng bị nứt?
  • Tác giả: David A. Steinman
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230381
 38. Impact of Vaccination and the Omicron Variant on COVID-19–related Chest CT Findings: A Multicenter Study
  • Tiếng Việt: Tác động của việc tiêm phòng và biến thể OMICRON đến kết quả CT liên quan đến ngực Covid-19: Một nghiên cứu đa trung tâm
  • Tác giả: Amandine Crombé, Lounès Bensid, Mylène Seux, David Fadli, François Arnaud, Axel Benhamed, Nathan Banaste, Guillaume Gorincour
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222730
 39. Changes in COVID-19 CT Manifestations with Vaccination and the Omicron Variant
 40. Free-breathing Arterial Spin Labeling MRI for the Detection of Pulmonary Embolism
  • Tiếng Việt: MRI ghi nhãn spin động mạch thở tự do để phát hiện thuyên tắc phổi
  • Tác giả: Ahmed E. Othman, Cecilia Liang, Yasmin Komma, Max Munz, Manuel Kolb, Dominik Rath, Brigitte Gückel, Rolf Pohmann, Konstantin Nikolaou, Martin Schwartz, Thomas Küstner, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221998
 41. Autonomous Chest Radiograph Reporting Using AI: Estimation of Clinical Impact
  • Tiếng Việt: Báo cáo X quang ngực tự trị bằng AI: Ước tính tác động lâm sàng
  • Tác giả: Louis L. Plesner, Felix C. Müller, Janus D. Nybing, Lene C. Laustrup, Finn Rasmussen, Olav W. Nielsen, Mikael Boesen, Michael B. Andersen
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222268
 42. AI: Workload Reduction by Autonomous Reporting of Normal Chest Radiographs
  • Tiếng Việt: AI: Giảm khối lượng công việc bằng báo cáo tự trị của X quang ngực bình thường
  • Tác giả: Chang Min Park
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230252
 43. Recurrence Patterns and Patient Outcomes in Resected Lung Adenocarcinoma Differ according to Ground-Glass Opacity at CT
  • Tiếng Việt: Các mô hình tái phát và kết quả của bệnh nhân trong ung thư biểu mô tuyến phổi đã được cắt bỏ khác nhau tùy theo độ mờ của kính mặt đất tại CT
  • Tác giả: Sohee Park, Sang Min Lee, Jooae Choe, Sehoon Choi, Kyung-Hyun Do, Joon Beom Seo
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222422
 44. Arteriovenous Graft Failure in the Veterans Health Administration: Outcome Disparities Associated with Race
  • Tiếng Việt: Thất bại ghép động mạch trong Cơ quan Sức khỏe Cựu chiến binh: Sự chênh lệch kết quả liên quan đến chủng tộc
  • Tác giả: Mikhail C. S. S. Higgins, Alex Seren, Marva V. Foster, Daniel J. Sturgeon, Nina Bart, Kierstin Hederstedt, Alex Friefeld, Rebecca P. Lamkin, Brian A. Sullivan, Westyn Branch-Elliman, Hillary J. Mull
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220619
 45. Even in Radiology, Race Matters
 46. Microwave Ablation for Papillary Thyroid Microcarcinoma with and without US-detected Capsule Invasion: A Multicenter Prospective Cohort Study
  • Tiếng Việt: Việc cắt bỏ lò vi sóng cho microcarcinoma tuyến giáp nhú có và không có sự xâm lấn của viên nang do Mỹ phát hiện: Một nghiên cứu đoàn hệ tương lai đa trung tâm
  • Tác giả: Lin Zheng, Jian-ping Dou, Zhi-yu Han, Fang-yi Liu, Jie Yu, Zhi-gang Cheng, Xiao-ling Yu, Hui Wang, Zhi-bin Cong, Shu-rong Wang, Ming-an Yu, Zhi-feng Xu, Ying Che, Bai Nan, Cun Liu, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.220661
 47. Case 317
 48. Case 313: Cerebral Venous Infarct Due to Internal Cerebral Vein Thrombosis in the Setting of COVID-19 Infection
  • Tiếng Việt: Trường hợp 313: nhồi máu tĩnh mạch não do huyết khối tĩnh mạch não trong môi trường nhiễm trùng covid-19
  • Tác giả: Melih Akyuz, Pokhraj Prakashchandra Suthar, Sumeet G. Dua, Mustafa Mafraji
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.221929
 49. Diversity and Inclusion in Radiology: A Challenge to Be Faced
  • Tiếng Việt: Sự đa dạng và hòa nhập vào X quang: Một thách thức phải đối mặt
  • Tác giả: José David Cardona Ortegón, Karen Cifuentes Gaitán, María Alejandra Rueda, Javier Andrés Romero
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222098
 50. Point-of-Care MRI Shows Great Promise
  • Tiếng Việt: MRI điểm chăm sóc cho thấy lời hứa tuyệt vời
  • Tác giả: Noah Ditkofsky, Amy W. Lin, Shobhit Mathur, Aditya Bharatha
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222071
 51. Apparent Diffusion Coefficient and Lesion Volume to Detect Prostate Cancer
  • Tiếng Việt: Hệ số khuếch tán rõ ràng và khối lượng tổn thương để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt
  • Tác giả: Michele Scialpi, Eugenio Martorana, Giovanni Battista Scalera, Pietro Scialpi, Aldo Di Blasi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222177
 52. US Dispersion Slope in Patients with Varying Liver Pathology
  • Tiếng Việt: Độ dốc phân tán của Hoa Kỳ ở những bệnh nhân bị bệnh lý gan khác nhau
  • Tác giả: Katsutoshi Sugimoto, Hirohisa Yano, Takao Itoi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.222251
 53. The Role and Limitations of Large Language Models Such as ChatGPT in Clinical Settings and Medical Journalism
  • Tiếng Việt: Vai trò và hạn chế của các mô hình ngôn ngữ lớn như nhà thờ trong môi trường lâm sàng và báo chí y khoa
  • Tác giả: Furkan Ufuk
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.230276
 54. The Importance of Proper Use of ChatGPT in Medical Writing
 55. Deep Learning Detects Changes Indicative of Axial Spondyloarthritis at MRI of Sacroiliac Joints
  • Tiếng Việt: Học sâu phát hiện những thay đổi cho thấy viêm cột sống trục ở MRI của khớp sacroiliac
  • Tác giả: Keno K. Bressem, Lisa C. Adams, Fabian Proft, Kay Geert A. Hermann, Torsten Diekhoff, Laura Spiller, Stefan M. Niehues, Marcus R. Makowski, Bernd Hamm, Mikhail Protopopov, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.239007
 56. Low-Field-Strength MRI and Ventilation-Perfusion Mismatch after Pediatric COVID-19
  • Tiếng Việt: MRI sức mạnh trường thấp và sự không phù hợp thông gió sau khi ở trẻ em Covid-19
  • Tác giả: Harriet J. Paltiel
  • DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.239009

Các ấn phẩm cùng tổ chức